JURIDIK OCH AFFÄRER

upphandling

Anbudsöppning och offentlig upphandling

Mellansvenska Handelskammaren medverkar vid anbudsöppning, i syfte att se till att öppningen sker enligt lagen. Vi kan även se över hur offentliga organisationer hanterar sin offentliga upphandling.

mutor_gavor

Korruption & bestickning

Korruption är när någon utnyttjar sin maktposition för att gynna sig själv. Eller det kan också handla om att gynna ett intresse som står en beslutsfattare nära. Korruption finns internationellt, nationellt i såväl privat som offentlig sektor.

Korruption undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter. Det skadar handel, äventyrar god samhällsstyrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och fördjupar orättvisor i världen. Därför måste korruption bekämpas.

besiktningsperson

Besiktningsman/värderingsman

Vill du få ditt bolag eller egendom värderad? Då kan du vända dig till oss för en opartisk värdering via någon av våra förordnade besiktnings- och värderingsmän. De är inte anställda av handelskammaren, vilket gör att det är respektive besiktnings-/värderingsman som ansvarar för värderingen. Du hittar våra samarbetspartners här

kallkod

Källkodsdeponering

Inköp av programvara och IT-system medför stora investeringskostnader i både tid och pengar. Systemen är dessutom ofta anpassade efter just ditt företag. Vad händer om säljaren av systemet går i konkurs? Vem har rätten till programvaran? Genom att förvara källkoden hos en oberoende tredje part, kan du försäkra dig om fortsatt tillgång till programvaran. Vi samarbetar med Stockholms Handelskammare i dessa frågor.

klubba

Skiljedomsinstitutet

När två företag träffar ett avtal kan de välja att skriva in en skiljeklausul i avtalet. Det innebär att de löser eventuella konflikter vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i stället för att gå till vanlig domstol, vilket är dyrt och tidskrävande. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut är ett av de ledande i världen på skiljedomar.

_ANS6470

Export och importutbildningar

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

High Potential

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund