NYHETER

Resultat från hela Norrland

Rapport från 4000 företag i Coronakrisen Analys och resultat av den enkätstudien som Mellansvenska, Mittsvenska, Västerbottens och Norrbottens Handelskammare har tagit fram i samarbete med Region Dalarna, Region Jämtland-Härjedalen, Region…

Läs mer

Snabba, lättillgängliga åtgärder kan rädda de små företagen

Enligt de svarande företagen i Mellansvenska Handelskammarens senaste enkät har Coronakrisen gjort att över 60 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader. Enkäten som besvarats av…

Läs mer

Så påverkar Coronaviruset Mellansvenskas företag

VD i möte med Handelsministern På fredagen deltog Mellansvenska Handelskammarens VD Andreas Garp i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om Coronavirusets påverkan på det svenska…

Läs mer

Brexit – är du förberedd?

Vid midnatt den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Landet kommer stanna kvar i EU-samarbetet under hela 2020 och nya handelsavtal ska under den tiden förhandlas fram. Den kan komma…

Läs mer

Fiskarheden får mer kompetens med gymnasiala lärlingsanställningar

”Ett jättebra sätt att öka söktrycket!” Mellansvenska Handelskammaren och Falun Borlänge-regionen AB satsar gemensamt på gymnasiala lärlingsanställningar, ett koncept som tagits fram av skolverket i samarbete med handelskamrarna. Fiskarhedens Trävaru…

Läs mer

”Flyget måste få vara en del av exportstrategin”

Mer pengar till upphandlat flyg för att skynda på omställningen till fossilfrihet och säkerställa en god tillgänglighet i hela landet. Det är huvudbudskapet i det brev som Norrlands fyra Handelskammare…

Läs mer

Annonser ute för traineeprogrammet 2020

Nu kör traineeprogrammet Higher Ambition Program 2020 igång på riktigt för våra företag. Annonserna är ute för bland annat medlemsföretagen Sandvik, CTEK Battery Chargers, Scanmast AB, Gävle kommun och Rottneros…

Läs mer

Fem ministerträffar under hösten 2020

Samtal för att lyfta medlemmarnas frågor Under det sista kvartalet träffade representanter från Mellansvenska Handelskammaren fem olika ministrar, ett av sätten att lyfta våra medlemmars frågor till beslutfattare. Ministerträffarna var…

Läs mer
Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Tung lastbilstrafik

Det är viktigt att diskutera vägslitage och finansiering längs hela vårt transportsystem. Det är en av nyckelfrågorna, inte bara för företagens möjligheter att ta sig fram enklare och smidigt, utan också ur ett hållbarhetsperspektiv.

Robot arm in a factory working for the humans

Kompetensförsörjning

Ny teknik, mer automatisering och digitalisering som styr produktionen ställer krav på kompetensväxling. Jämfört med snittet i Sverige har vi en högre andel åldrande befolkning.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Våra utbildningar

Vi erbjuder konkreta och relevanta utbildningspaket för företagare som speglar våra medlemsföretags utmaningar - alltid med syftet att öka din konkurrenskraft.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund