NYHETER

Nationell plan för transportsystemet

Remissyttrande • N2017/05430/TIF • 2017-11-27 Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, Gävleborg och Dalarna,…

Läs mer

Remissvar angående svensk flygskatt

dnr Fi3016/04305/S2 •  (SOU 2016:83) • 2017-02-20 Remissvar avseende betänkandet En svensk flygskatt Sveriges Handelskamrar består av elva regionala handelskamrar runt om i landet som arbetar för att förbättra näringslivets villkor. En…

Läs mer

Beskattning av tung lastbilstrafik

Fi2018/01103/S2 • 2018-04-27 • Remissyttrande En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Intro Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län,…

Läs mer

Kompl. Samråds­underlag Väg 56

Diarienummer TRV 2013/64545 • 2017-02-17 Kompletterande samrådsunderlag Väg 56 Väg 56 Hedesunda-Valbo-Gävle, Gävle kommun, Gävleborgs län Med anledning av det kompletterande samrådsunderlag, gällande väg 56, Hedesunda- Valbo/ Gävle, vill Mellansvenska Handelskammaren…

Läs mer

Förslag till ny bärighetsföreskrift

Trafikverket TRV 2017/114924 • 2018-05-07 Förslag till ny bärighetsföreskrift Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, Gävleborg och Dalarna, spelar en…

Läs mer

De eventuella ståltullarna i USA

2018-03-09 I dagarna har vi kunnat följa utvecklingen kring President Trumps förslag om ståltullar i USA. Trump hotar att lägga strafftullar på stål för att i hans mening har USA…

Läs mer
Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Tung lastbilstrafik

Det är viktigt att diskutera vägslitage och finansiering längs hela vårt transportsystem. Det är en av nyckelfrågorna, inte bara för företagens möjligheter att ta sig fram enklare och smidigt, utan också ur ett hållbarhetsperspektiv.

Robot arm in a factory working for the humans

Kompetensförsörjning

Ny teknik, mer automatisering och digitalisering som styr produktionen ställer krav på kompetensväxling. Jämfört med snittet i Sverige har vi en högre andel åldrande befolkning.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Våra utbildningar

Vi erbjuder konkreta och relevanta utbildningspaket för företagare som speglar våra medlemsföretags utmaningar - alltid med syftet att öka din konkurrenskraft.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund