Det började med Stockholm, Göteborg och Malmö. 1907 var det Gävles tur. Grosshandlaren Ernst Engwall tog upp frågan om en handelskammare med sin vän Johan Rettig, konsul i Gävle. Vid ett möte på Gävle slott den 17 februari 1906 beslutades att tillsätta en kommitté för att utreda möjligheterna. Landshövding Hugo Hamilton valdes till kommitténs ordförande och…

Läs mer

Remissyttrande • N2017/05430/TIF • 2017-11-27 Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, Gävleborg och Dalarna, spelar en stor roll i svensk bytesbalans och är en viktig kugge i svensk handelsekonomi. Därför är det viktigt att vi på Mellansvenska Handelskammare lyssnar…

Läs mer

dnr Fi3016/04305/S2 •  (SOU 2016:83) • 2017-02-20 Remissvar avseende betänkandet En svensk flygskatt Sveriges Handelskamrar består av elva regionala handelskamrar runt om i landet som arbetar för att förbättra näringslivets villkor. En flygskatt bör inte införas Sveriges Handelskamrar avstyrker förslagen om att införa en svensk flygskatt. Utredaren visar att en svensk flygskatt endast i en mycket begränsad…

Läs mer

Fi2018/01103/S2 • 2018-04-27 • Remissyttrande En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Intro Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, Gävleborg och Dalarna, spelar en stor roll i svensk bytesbalans och är en viktig kugge i svensk handelsekonomi. Därför är det viktigt att vi på…

Läs mer

Diarienummer TRV 2013/64545 • 2017-02-17 Kompletterande samrådsunderlag Väg 56 Väg 56 Hedesunda-Valbo-Gävle, Gävle kommun, Gävleborgs län Med anledning av det kompletterande samrådsunderlag, gällande väg 56, Hedesunda- Valbo/ Gävle, vill Mellansvenska Handelskammaren lämna följande synpunkter; Vi förordar en alternativ sträckning, Häsbo med ny sträckning till Trafikplats E4 allra helst. I övrigt förordar vi alternativ 7. Bakgrund till…

Läs mer

Trafikverket TRV 2017/114924 • 2018-05-07 Förslag till ny bärighetsföreskrift Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, Gävleborg och Dalarna, spelar en stor roll i svensk bytesbalans och är en viktig kugge i svensk handelsekonomi. Därför är det viktigt att vi på Mellansvenska Handelskammare lyssnar till våra…

Läs mer

2018-03-09 I dagarna har vi kunnat följa utvecklingen kring President Trumps förslag om ståltullar i USA. Trump hotar att lägga strafftullar på stål för att i hans mening har USA varit ofördelaktigt behandlade i handelsområdet under lång tid. President Trump tror att USA kommer att vinna på ett handelskrig. Det Trump vill göra är att…

Läs mer