Antti Vainio om budgetförslaget https://mellansvenskahandelskammaren.se/wp-content/uploads/2020/09/Automatic.mp4 Antti Vainio, näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren kommenterar budgetförslaget och lyfter bland annat satsningar på industrins klimatomställning, elektrifiering och a-kassan.  ”Viktiga satsningar på klimatsomställningen” Av Marie Barrling | 21 september, 2020 Hållbara transporter måste säkerställas Av Marie Barrling | 4 september, 2020 Bäst på mångfald i Dalarna Av Marie Barrling…

Läs mer

Antti Vainio, näringspolitisk chef: ”För att klara Sveriges klimatmål behöver vi både effektivisera och elektrifiera transporterna.” https://mellansvenskahandelskammaren.se/wp-content/uploads/2020/09/Brev-till-Trafikverket.mp4 För att vår industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig och fortsätta bidra med smarta lösningar till våra globala utmaningar behöver vi säkerställa effektiva, konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter mellan vår industri och resten av världen. Klimatet är vår tids viktigaste…

Läs mer

Nu är det dags för oss på Mellansvenska Handelskammaren att ta nästa steg och nuvarande VD Andreas Garp är redo att med varm hand lämna över verksamheten till en driven och engagerad efterträdare, för att fortsätta utveckla, förädla och förvalta detta uppdrag i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Läs mer och sök tjänsten här. Mellansvenska Handelskammaren…

Läs mer

Debattartikel: Dalarna och Gävleborg är två regioner med stark industri som har långa traditioner och som ligger i framkant i högteknologisk och hållbar produktion. För vår industri är hållbarhet och lågt koldioxidavtryck en fördel i den hårda globala konkurrensen. Men för vår industris konkurrenskraft är utvecklingen av effektiva och hållbara transporter samt en robust energiförsörjning…

Läs mer

Anmäl dig till frukostseminarium 30 juni! Välkommen den 30 juni då vi bjuder in till ett digitalt seminarium på temat Återhämtningen! Debattartikel: Under våren så har de kortsiktiga åtgärderna varit i fokus, både när det gäller att minska smittspridningen och i att komma med snabb hjälp till vårt näringsliv. Det har såklart varit helt rätt…

Läs mer

Mellansvenska Handelskammaren samlade på måndagsförmiddagen ett tiotal av sina medlemmar för att ge en lägesbild till Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Det som framförallt lyftes fram var vikten av fortsatta likviditetsinsatser men också både kortsiktiga och långsiktiga satsningar på infrastruktur – främst när det gäller järnväg men också sjöfart, flyg- och vägtransporter. Antti Vainio, näringspolitisk chef på…

Läs mer

Rapport från 4000 företag i Coronakrisen Analys och resultat av den enkätstudien som Mellansvenska, Mittsvenska, Västerbottens och Norrbottens Handelskammare har tagit fram i samarbete med Region Dalarna, Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Totalt har 3997 företag svarat mellan 24 och 26 mars, du kan se en sammanfattning från Mellansvenska Handelskammaren här.…

Läs mer

Enligt de svarande företagen i Mellansvenska Handelskammarens senaste enkät har Coronakrisen gjort att över 60 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader. Enkäten som besvarats av 1280 företag i Gävleborg och Dalarna bekräftar också bilden av att det är besöksnäringen och små företag som drabbats hårdast hittills. – Jag vill börja…

Läs mer

VD i möte med Handelsministern På fredagen deltog Mellansvenska Handelskammarens VD Andreas Garp i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om Coronavirusets påverkan på det svenska näringslivet. Inför detta skickades en enkät ut till med medlemsföretagen som bland annat visar att de exporterande företag har påverkats hårdare men också har varit…

Läs mer

Mer pengar till upphandlat flyg för att skynda på omställningen till fossilfrihet och säkerställa en god tillgänglighet i hela landet. Det är huvudbudskapet i det brev som Norrlands fyra Handelskammare idag skickade till utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan. Mellansvenska Handelskammarens medlemsföretag har ett behov av internationella resor. Det handlar om ägare, kunder, underleverantörer…

Läs mer