I fokus

De eventuella ståltullarna i USA

2018-03-09

I dagarna har vi kunnat följa utvecklingen kring President Trumps förslag om ståltullar i USA. Trump hotar att lägga strafftullar på stål för att i hans mening har USA varit ofördelaktigt behandlade i handelsområdet under lång tid.

President Trump tror att USA kommer att vinna på ett handelskrig. Det Trump vill göra är att införa tullarna för att skydda den inhemska stålindustrin. Ett löfte som han hade med under sin valkampanj.
Förslaget ter sig märkligt på flera sätt. Tillexempel har man provat liknande tullar tidigare med dåligt resultat. År 2002 införde president Buch tull på stål. Det resulterade i motåtgärder från EU som i sin tur drabbade amerikanska företag och tullarna togs bort.
Det här är en utveckling i helt fel riktning. Vi måste stå för justa villkor och lika spelregler på marknaden.
Sverige exporterar ca 10% av sitt stål till USA vilket gör USA till den näst viktigaste marknaden efter Tyskland. Vi har i vår region, Gävleborg och Dalarnas län, en lång historia med handel och vi har också byggt våra företag kring just handel med andra med andra länder. Frihandel är en förutsättning för fortsatt tillväxt för våra företag.
Men det finns många ”om och men” i det som händer just nu. Först har vi EU som förhandlar kring handeln globalt och som svarar skyndsamt med motåtgärder. Det andra handlar om våra företag som har världspatent och specialstål som inte USA har möjlighet att klara sig utan. Produkters värdekedjor är sällan helt producerade av endast ett land. Handeln med andra är därför en förutsättning för våra företag. Skulle det bli en verklighet med tullar kommer det även att drabba amerikanska företag.
Det finns idag ett överutbud på stål och skulle tullarna införas får vi varor som annars skulle ha sålt i USA som måste hitta annan marknad och köpas av andra. Ett av grundproblemen till det som händer är det kinesiska stålet som har 50% av marknaden. Här går den kinesiska staten in och stödjer sin stålindustri vilket snedvrider konkurrensen. Med ett än större överutbud på stålet kan vi se sjunkande priser som en följd och vi kan då också förvänta oss åtgärder där olika tullinsatser sätts in för att skydda våra egna företag.
Hur detta drabbar oss på lång sikt går idag inte att förutspå. Än finns det inget sagt om när eventuella tullar kommer att genomföras. Det vi nu ser är retorisk handelspolitiska begrepp som man jonglerar med. Det är först när detta blir verklighet som vi kan se vad det betyder för oss och våra företag.
Det våra företag kan göra just nu är att behålla sina relationer med sina kunder i USA och följa denna utveckling nogsamt. Blir det skarpt läge handlar det om vilken väg USA väljer att införa tullar och hur man i så fall väljer att ge undantag på specialdelar/ komponenter som inte kan tillverkas i USA. Men även hur EU svarar och hur det förslaget ser ut.
Men en sak är viktigt. Våra län Gävleborg och Dalarna och de företag och den industri vi har spelar en viktig roll för svenska handelsutbyte. Vi har en lång tradition av export- och import. Vi har en hamn som bygger ut för att det behövs. Vi behöver därför följa detta på nära håll och ha beredskap. Ingen vinner på ett handelskrig. Vi förordar att samtal kring handel och konstruktiva lösningar kring handelsproblemen förs. Världshandeln, frihandel är viktig för vårt län och våra företag.
Följ läget kring ståltullarna hos branschorganisationen www.jernkontoret.se
För mer information Cecilia Hed Malmström [email protected] 072-2293500