ERFA-NÄTVERK

ERFA-nätverk

Våra ERFA-nätverk är ett exklusivt format som vänder sig till personer i ledande befattning. Fokus är att träffa andra höga chefer och ledare som söker ny kompetens och inspiration att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut.

Målgrupp:

Personer i ledande befattning inom privat och offentlig sektor i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna.

Syfte:

Erfarenhetsutbyte, strategisk verksamhetsutveckling med riktiga case, långsiktiga relationer, ny kunskap och inspiration.

Produktblad ERFA-nätverk

Kort om ERFA

Omkring 12-15 personer i ledande befattning deltar tillsammans i ett arbete med riktiga case; strategiska verksamhetsutmaningar. Medlemmarna i gruppen blir varandras managementkonsulter. Full sekretess råder. Träffarna är lunch till lunch på eller i närheten av en av deltagarnas verksamhet. Vi träffas tre gånger per år.

Vill du vara med?

Kontakta oss på [email protected] eller 026-66 20 80 för att veta mer och anmäla dig intresse!

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

High Potential

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande kurser

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund