KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensförsörjning - för utvecklingen

Att stärka kompetensförsörjningen i vår region är en förutsättning för att våra företag och dess medarbetare ska fortsätta utvecklas, bli attraktivare och skapa hållbar tillväxt. Därför är den en av våra prioriterade frågor.

En viktig del i kompetensförsörjningsfrågan är samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet därför har vi nära samarbete med både grundskolan, gymnasiet och högskolan i olika frågor. Vi marknadsför våra medlemsföretag som arbetsgivare bland annat genom vår traineeprogram.

Ledarskap och hur vi kan samverka för att stärka våra företag är en nyckel till tillväxt och därför driver vi riktade nätverk och ledarskapsprogram.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

High Potential

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

Group of people sitting on chairs

Exportnätverket

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

ERFA-grupp

Våra ERFA-grupper är ett exklusivt format som vänder sig till personer i ledande befattning. Fokus är att träffa andra höga chefer och ledare som söker ny kompetens och inspiration

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund