I fokus

Framtidens logistik i Mellansverige


Det började med Stockholm, Göteborg och Malmö. 1907 var det Gävles tur. Grosshandlaren Ernst Engwall tog upp frågan om en handelskammare med sin vän Johan Rettig, konsul i Gävle. Vid ett möte på Gävle slott den 17 februari 1906 beslutades att tillsätta en kommitté för att utreda möjligheterna. Landshövding Hugo Hamilton valdes till kommitténs ordförande och ”Föreningen till upprätthållande av handelskammaren i Gefle” blev verklighet den 27 maj 1907.
Den Mellansvenska Handelskammaren är en av elva handelskamrar i Sverige. Handelskamrarna är privata och självständiga medlemsorganisationer inom ramen för Sveriges Handelskamrar – men har ett statligt uppdrag, behörigheten att visera Exportdokument.
– Man kan säga att vi på Mellansvenska Handelskammaren är indelade i tre delar, den ena är dokumenthantering, den andra påverkansarbete och den tredje medlemmarna, berättar Cecilia Hed Malmström, chef för näringspolitiska frågor Gävleborg & Dalarna.
Läs artikeln i sin helhet
För mer information:
Cecilia Hed Malmström
[email protected]
072-229 35 00