HÅLLBART LEDARSKAP

Hållbart ledarskap

Vi arbetar med hållbarhetsfrågorna ur ett affärsperspektiv och hur hållbarhetsfrågorna kan ge er organisation konkurrensfördelar och hur Ni enklare kan samverka runt de krav som idag finns på hållbarhet.

Syfte

Huvudsyftet med utbildningen är att skapa förståelse kring varför hållbarhetsfrågorna är avgörande för både företagets affärer och för organisationen. Att prioritera hållbarhetsfrågorna i ett företag kräver ledarskap, affärsmannaskap, mod, kunskap, och engagemang. Därför jobbar vi med att identifiera både styrkor och utvecklingsområden som du själv står inför och hur du kan implementera Dina idéer i företaget.

Målgrupp

Den som väljer att gå Hållbarhetsprogrammet har ett övergripande ansvar för företagets hållbarhetsfrågor. Du bör ha mandat för hur ni skall hantera, kommunicera och leva hållbarhetsarbetet. Du kan gärna vara ny som chef och Du behöver inte ha personal underställd Dig. Det är viktigt att Du har som ambition att utveckla Dig och hållbarhetsfrågorna och är motiverad till att lyfta frågorna rent praktiskt in i organisationen. Du kan komma från en organisation där det finns en strategi, eller så är ni en organisation som precis skall ta i frågorna.

 

Kort fakta

Utbildningen består av fyra moduler där varje modul pågår i 24 timmar, lunch till lunch. Kursen har 16 deltagare som kommer ifrån olika branscher i vår region. Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter som de praktiserar hemma i företaget.

Mellan modulerna ska varje deltagare ha ett samtal med sin mentor. Deltagaren utser sin mentor före programmets start.

Programmet startar hösten 2020.

Mer information kommer inom kort.

Programmet leds av Jerker Enarsson, en av Sveriges främsta ledarskapsutvecklare och Anders Berglund, ledarskapsutbildare och f d elittränare i bandy och Cecilia Hed Malmström, geograf och polarfarare med hållbarhetsmålen som mål i sitt dagliga arbete i polara farvatten. Tillsammans medverkar de med praktiska verktyg för att du ska kunna få hållbarhetsfrågorna på agendan till en realitet i det lilla. Få visionen att implementeras i verksamheten. Tala samma språk inom hållbarhet med dina kunder. Kunna prata med kundens kund. Här delar alla med sig av unika erfarenheter som hanterar en vinnande kultur med fokus på människan. Och kanske är det så att vi får en direktrapport från Antarktis.

Information och anmälan

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna
070-959 75 68
[email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Johan Tunhult
Regionchef Gävleborg
070-385 00 56
[email protected]

bilder_mhk_hemsida_2560x60013

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och - importutbildning

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Box 1958, 791 19 Falun
Besöksadress: Ölandsgatan 6

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund