FÖRDEL HÅLLBARHET

Varför ditt företag behöver Fördel Hållbarhet:

Markus Ekelund (VD för 2050) och Jerker Enarsson (VD för J2 Leadership and Culture) är programledare för affärsutvecklingsprogrammet som Mellansvenska Handelskammaren startar 2020/2021. I filmen berättar de bland annat om varför ett företag behöver hållbarhet i sin affärsutveckling.

Fördel Hållbarhet
- ett affärsutvecklingsprogram

I Fördel Hållbarhet arbetar vi med hållbarhetsfrågor ur ett affärsperspektiv. Det ger dig svar på hur hållbarhetsfrågorna kan ge er organisation konkurrensfördelar och hur ni enklare kan samverka runt de krav som idag finns på hållbarhet. Programmet implementeras i ert företags affärsverksamhet genom att du tar med dig ett case som du utvecklar tillsammans med de andra i programmet. .

IMG_5884

Jerker Enarsson (J2 Leadership and Culture och Markus Ekelund (2050) är programledare men varje modul deltar till exempel även erfarna företagsledare som Olov Hedlin (IKEA), Noel Morrin (Stora Enso) och Malin Ljung Eiborn (BillerudKorsnäs).

Syfte

Huvudsyftet med utbildningen är att skapa förståelse kring varför hållbarhetsfrågorna är avgörande för både företagets affärer och för organisationen. Att prioritera hållbarhetsfrågorna i ett företag kräver ledarskap, affärsmannaskap, mod, kunskap, och engagemang. Därför jobbar vi med att identifiera både styrkor och utvecklingsområden som du själv står inför och hur du kan implementera dina idéer i företaget.

Kort fakta

  • Fem moduler á 2 dagar.
  • Hemuppgifter mellan varje modul med syfta att ge företaget direkta lösningar och utvecklingsidéer.
  • Vi besöker olika företag i vår region som hjälper oss med inspiration och nya lösningar för en hållbar framtid.
  • 12 platser i varje grupp.
  • Föreläsare och forskning av hög klass som ger en teoretisk substans till de utmaningar som vi står inför.

Vem ska gå?

Vi tror att du som går det här programmet sitter i ledningen och har mandat att driva ert hållbarhetsarbete hela vägen, från styrelse till ledning, affärsutveckling och sälj.

Datum

Modul 1: 11-13 nov 9:30-13:00 Högbo (2 nätter)
Modul 2: 16-17 dec 9:30-13:00 Orbaden
Modul 3: 28-29 jan 9:30-13:00 Gävle Slott
Modul 4: 18-19 mars 9:30-13:00 Hudiksvall
Modul 5 : 11-12 maj 9:30-13:00 Tällberg

Pris

Medlem i Mellansvenska Handelskammaren:
75 000:- plus moms, mat och boende ingår.
Ej medlem i Mellansvenska Handelskammaren:
95 000:- plus moms, mat och boende ingår.

Innehåll

M1: Hållbarhet, strategiska val och kunden
- Jag, en hållbar ledare?
- Är det strategin som driver hållbarheten?
- Hur påverkar kundens behov vår hållbarhet?
Olov Hedlin (IKEA) och Markus Ekelund (2050)

M2: Värdekedjor och ecosystem
- Var i värdekedjan påverkar ni miljön som mest?
- Vilka är nyckelfaktorerna för att utveckla hållbara affärer och eko-system?
Noel Morrin (Stora Enso) och Malin Ljung Eiborn (Billerud Korsnäs)

M3: Hur minskar vi fotavtrycket och blir fossilfria till 2030?
- Vilka val gör vi för att minska vårt fotavtryck i vår egen produktion?
- Hur utvecklar vi logistiklösningar på lång sikt?
- Hur kan vi minska belastningen på miljön genom samverkan?
Malin Eriksson (Gävle Energi) och Ulrika Jardefelt (Vattenfall)

M4: Återvinning och värdecykel
-
Vad gör vi för att ta ansvar för återvinning både biologiskt och tekniskt?
- Vad finns det för affärsmodeller för att återvinna material och minska spillvärmen?

M5: Konsumentens roll och Implementation
- Vilka beteendemönster driver konsumtion?
- Vad gör vi för att göra våra medarbetare till ambassadörer för våra produkter och tjänster?

Fördel HållbarhetNYNY

Information och anmälan

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna
070-959 75 68
[email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Johan Tunhult
Regionchef Gävleborg
070-385 00 56
[email protected]

bilder_mhk_hemsida_2560x60013

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och - importutbildning

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund