FÖRDEL HÅLLBARHET

Fördel Hållbarhet
- ett affärsutvecklingsprogram

I Fördel Hållbarhet arbetar vi med hållbarhetsfrågor ur ett affärsperspektiv. Programmet ger dig svar på hur hållbarhetsfrågorna kan ge er organisation konkurrensfördelar och hur ni enklare kan samverka runt de krav som idag finns på hållbarhet. Syftet med programmet är att skapa samverkan mellan företag för att skapa konkurrensfördelar för vår region med hållbarhetsfrågorna i centrum.

Fotograf: Elsa Wiliow, Panang Kommunikation AB

Jerker Enarsson är en av programledarna men varje modul deltar till exempel även erfarna företagsledare som Olov Hedlin (IKEA), Noel Morrin (Stora Enso), Malin Ljung Eiborn (BillerudKorsnäs) och Markus Ekelund (2050).

UTBILDNING PÅ TÄLLBERGSGÅRDEN HANDELSKAMMAREN

Programmet är för dig som är medlem i ledningsgrupp och chef med en hög motivation och ambition för att utveckla hållbarhet som en affärsfördel som främjar inkludering och stärker samverkan i näringslivet.

Syfte

Huvudsyftet med utbildningen är att skapa förståelse kring varför hållbarhetsfrågorna är avgörande för både företagets affärer och för organisationen. Att prioritera hållbarhetsfrågorna i ett företag kräver ledarskap, affärsmannaskap, mod, kunskap, och engagemang. Därför jobbar vi med att identifiera både styrkor och utvecklingsområden som du själv står inför och hur du kan implementera dina idéer i företaget.

Kort fakta
  • Fem moduler á 2 dagar.
  • Hemuppgifter mellan varje modul med syfta att ge företaget direkta lösningar och utvecklingsidéer.
  • Vi besöker olika företag i vår region som hjälper oss med inspiration och nya lösningar för en hållbar framtid.
  • 12 platser i varje grupp.
  • Föreläsare och forskning av hög klass som ger en teoretisk substans till de utmaningar som vi står inför.

Målgrupp

Personer i ledande roll med resultatansvar eller viljan att komma dit. Medlem i ledningsgrupp och chef med en hög motivation och ambition för att utveckla hållbarhet som en affärsfördel, främjar inkludering och stärker samverkan i näringslivet.

Pris

Medlem i Mellansvenska Handelskammaren:
75 000:- plus moms, mat och boende ingår.
Ej medlem i Mellansvenska Handelskammaren:
95 000:- plus moms, mat och boende ingår.

Innehåll

M1: Hållbarhet, strategiska val och kunden
- Jag, en hållbar ledare?
- Är det strategin som driver hållbarheten?
- Hur påverkar kundens behov vår hållbarhet?
Olov Hedlin (IKEA) och Markus Ekelund (2050)

M2: Värdekedjor och ecosystem
- Var i värdekedjan påverkar ni miljön som mest?
- Vilka är nyckelfaktorerna för att utveckla hållbara affärer och eko-system?
Noel Morrin (Stora Enso) och Malin Ljung Eiborn (Billerud Korsnäs)

M3: Hur minskar vi fotavtrycket och blir fossilfria till 2030?
- Vilka val gör vi för att minska vårt fotavtryck i vår egen produktion?
- Hur utvecklar vi logistiklösningar på lång sikt?
- Hur kan vi minska belastningen på miljön genom samverkan?
Malin Eriksson (Gävle Energi) och Ulrika Jardefelt (Vattenfall)

M4: Återvinning och värdecykel
-
Vad gör vi för att ta ansvar för återvinning både biologiskt och tekniskt?
- Vad finns det för affärsmodeller för att återvinna material och minska spillvärmen?

M5: Konsumentens roll och Implementation
- Vilka beteendemönster driver konsumtion?
- Vad gör vi för att göra våra medarbetare till ambassadörer för våra produkter och tjänster?

Moduler Fördel Hållbarhet 2020

Fördel HållbarhetNYNY

Information och anmälan

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna
070-959 75 68
[email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Johan Tunhult
Regionchef Gävleborg
070-385 00 56
[email protected]

bilder_mhk_hemsida_2560x60013

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och - importutbildning

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund