HANDELSDAGEN

Talare Handelsdagen 2020

Rebecka Carlsson

Rebecka Carlsson

Rebecka Carlsson delar med sig av tech-insikter från Singularity University och NASA samt ger en crash-course i hållbar utveckling och de mer spännande affärsmöjligheterna som uppstår när klimatomställningen och exponentiella teknologier möts.

Avslutningstalare - Gemensam

Ibrahim Baylan

Ibrahim Baylan

Ibrahim Baylan är Sveriges näringsminister och ansvarig för näringspolitik och innovation. Han tillträdde som näringsminister 2019.

Inledningstalare - Gemensam

Nina Ekeblad

Nina Ekelund

Generalsekreterare för Hagainitiativet, företagsnätverket som vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen. Målet är att ha netto noll utsläpp redan år 2030, och ser att detta är lönsamt. Nina är också grundare och partner i 2050 Consulting och har sammanlagt över 25 års erfarenhet av att driva miljö- och klimatfrågor inom politik, forskning och näringsliv.

Infrastruktur och Logistik

Linda Aster

Linda Aster

Hållbarhetschef i Gävle Hamn sedan 2020 men har där sedan 2007, senaste åren som chef för Port Authority. Hon ser en stor potential hos hamnarna att bidra som katalysatorer och möjliggörare. Hennes ansvarsområde omfattar även att leda hamnens digitala utveckling.

Infrastruktur och logistik

Olof Manner

Olof Manner

Med mer än 30 års erfarenhet bakom sig kommer Olof Manner, Senior Advisor på Swedbank, att prata om "Ekonomisk avmattning, räntehöjning och tilltagande geopolitisk osäkerhet Han talar på vårt Internationella ben.

Internationell Handel

bjorn_garberg_foto1

Björn Garberg

Björn är strategisk planerare inom sjöfart på Trafikverket och hans anknytning till hållbarhetsarbete är främst engagemanget i att öka andelen godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. I Trafikverkets arbete ligger bland  annat att stimulera till en positiv utvecklingen inom dessa områden.

Infrastruktur och Logistik

JT foto

Johan Tiselius

Johan är ansvarig för Infranodes hållbarhetsarbete och har tillsammans med sina investerare och partners haft ett extra stort fokus på hållbarhet för att på ett strukturerat och effektivt sätt integrera det i Infranodes kärnverksamhet.

Infrastruktur och Logistik

Antti 3

Antti Vainio

Antti Vainio är näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren. Han har en lång erfarenhet av transportpolitik från bland annat Regeringskansliet. På Handelskammaren driver han arbetet för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter för regionens exportindustri och övrigt näringsliv.

Infrastruktur och Logistik

Handelsdagen den 28 april i Gasklockorna i Gävle.

Välkommen till årets viktigaste dag för dig som jobbar med export och internationell handel samt frågor som rör infrastruktur, transport och logistik. Handelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap. Tillsammans skapar vi en mötesplats där vi tar ansvar för regionens hållbara utveckling.

Temat för i år är Hållbarhet som konkurrensfördel. Vi startar och avslutar med gemensamma block, däremellan väljer du vad som intresserar dig mest, Internationell Handel eller Infrastruktur och Logistik.

Vi startar 11:30 med lunch och avslutar med After Trade som börjar 17:00 och slutar 18:00.

Minns du Handelsdagen 2019?

mellansvhk_logo


i samarbete med

Logo_GavleHamn_VIT

Handelsdagen arrangeras av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn, och riktar sig till dig som är beslutsfattare eller på annat sätt arbetar med export, import eller transport, logistik och infrastruktur. Här får du möjlighet att lära av experter, inspireras av företag som lyckats internationellt, och nätverka med personer med gemensamma utmaningar. 

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund