Infrastruktur

Handelsdagen 2019

Missa inte den 28 maj  - en dag som gör skillnad för dig och dina affärer.

Program för blocket Infrastruktur

Inledning
Fredrik Svanbom, VD, Gävle Hamn

Den nationella godsstrategin – vad har hänt och vart är vi på väg?
Talare: Åsa Tysklind, Kanslichef Godstransportrådet

Närsjöfart – en möjlig lösning?
Talare: Lars Green, Projektledare SPC (Shortsea Promotion Centre), Maritimt forum

Framtidens utmaningar för hållbara vägtransporter
Talare: Roger Blom, VD, Ernst Express

Dagsläge samt framtid utifrån Godsstrategins mål
Talare: Rickard Backlund, Logistikansvarig, SSAB

Paneldiskussion
Moderator: Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren

Dagen börjar och avslutas med gemensamma block. Däremellan får du lyssna på inspirerande talare, som har temat infrastruktur i fokus.

Är du mer intresserad av blocket Internationella Affärer? Klicka här. 

Talare under blocket Infrastruktur

Lars Green, Projektledare SPC, Maritimt forum
Lars Green

Lars Green har arbetat med globala transporter sedan 70-talet, främst i den japanska NYK-koncernen. Idag jobbar han som projektledare för SPC (Shortsea Promotion Centre), Maritimt forum, för att öka mängden short sea shipping i landet.

Lars är även mentor, lärare och konsult i egna företaget. Han har även skrivit en bok om ledarskap.

Åsa
Åsa Tysklind

Åsa Tysklind har jobbat mycket med transportfrågor. Hon började jobba inom Tågtrafikledningen. Därefter har hon varit på både Banverket och Transportstyrelsen. Åsa har även arbetat med transportfrågor inom EU, främst inom järnvägen. Idag är hon Kanslichef för Godstransportrådet.

roger_blom
Roger Blom

Roger Blom är VD på Ernst Express. Han tog över posten år 2008, efter att tidigare ha varit platschef på företaget. Innan han blev anställd på företaget hade han tillbringat 23 år i bioenergibranschen. En av Rogers första åtgärder var att börja ställa om till en fossilfri fordonsflotta.

70321 ssab portr‰tt rickard backlund foto henrik hansson
Rickard Backlund

Rickard Backlund är logistikansvarig på SSAB. Han arbetar med frågor som rör Framtidens infrastruktur och transporter för tillväxt, hållbarhet, konkurrenskraft – Näringslivets behov i hårdnande internationell konkurrens

Du är viktig för vår regions utveckling. Vi vill att du deltar under årets Handelsdag, vårt största evenemang 2019. Ett tillfälle för nätverk, inspiration och kunskap.

Anmäl dig redan idag!