DITT LEDARSKAP I KRISEN

High Potential - ditt ledarskap i krisen

En nyckelfaktor för att en verksamhet ska växa och driva utvecklingen är ett tydligt ledarskap. Ingen gång blir det så tydligt som under en pågående kris. Därför erbjuder Mellansvenska Handelskammaren, i samarbete med J2 Culture and Leadership, ett specialinsatt ledarskapsprogram för dig som gått High Potential.

Ibland händer saker som vi inte är förberedda på med konsekvenser som vi inte kunnat ana. I en tid av stor osäkerhet kommer många att vända sig till dig som ledare. Genom att leda med öppenhet, tillit och tydlighet ökar du möjligheten för dina medarbetare att känna trygghet, engagemang och framtidstro.

Men hur gör du det i praktiken? Och hur får du ihop det med din egen oro? I ledarskapsprogrammet får du råd och verktyg för att få det som är lätt i teorin att fungera i verkligheten.

Här anmäler du dig till träffarna i april. 

Här anmäler du dig till träffarna i maj.

High Potential - ditt ledarskap i krisen

Målgrupp

Du som tidigare gått High Potential Ledarskapsprogram

Program

Dag 1

Vi pratar om och ringar in den oro som vi själva och våra medarbetare känner. Utifrån det hittar vi tydliga verktyg för hur den kan hanteras. Vi skapar handlingsplaner både för vårt eget ledarskap och för den verksamhet vi leder.

Dag 2

Under dag 2 kommer vi att redovisa utfallet av de handlingsplaner vi fick med oss från första träff. Vi går djupare in på vårt eget ledarskap och arbetar med hur vi själva beter oss och vilka effekter det får. Vi hjälper varandra genom coaching och feedback på våra beteenden. Vi justerar våra handlingsplaner och riktar fokus mot tiden efter Corona.

Datum:

Programmet består av två digitala träffar á 3,5 timmar. Du väljer mellan två alternativ.

Alternativ 1: 22/4 samt 29/4. Tid: 08.30-12.00. Anmäl dig här. 

Alternativ 2: 6/5 samt 13/5. Tid: 15:30-19:00. Anmäl dig här.

Pris

Detta program har stort värde för oss, det har ni också, därför erbjuder vi denna kostnadsfritt till er denna gång.

Information och anmälan

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna
070-959 75 68
[email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Johan Tunhult
Regionchef Gävleborg
070-385 00 56
[email protected]

bilder_mhk_hemsida_2560x60013

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och - importutbildning

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund