HIGHER AMBITION PROGRAM

Higher Ambition Program

Våren 2020 startar vi andra omgången av Higher Ambition Program i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Higher Ambition Program är ett graduate traineeprogram som ska skapa möjligheter för de mest ambitiösa studenterna att bygga sin professionella karriär i vår region.

Gå in och läs mer på www.higherambition.se.

Varför satsar Handelskammaren på ett traineeprogram?
Vårt mål är att verka för tillväxt i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland och då är rätt kompetenser en nyckelfaktor, för att företag och organisationer ska växa och utvecklas. Mer om programmet och dess upplägg i produktbladet .

Higher Ambition Programmet finns sedan 2017 i Värmland.

Om programmet

 • Fokus på modernt ledarskap
  – socialt, miljömässigt, ekonomiskt.
 • Syfte att bygga relationer och skapa nätverk
 • Lära av varandra vid studiebesök hos flera deltagande företag/organisationer.
 • Ledare från deltagande företag/organisationer medverkar i programmet (inspirerar, delar med sig av kunskap och erfarenheter).
 • Erfarna utbildare, toppföreläsare och inspiratörer i utbildningsprogrammet.
 • Flera forum och aktiviteter som möjliggör starkare relationer och utökat nätverk

Fördelar

 • Minska flykten av studenter från regionerna
 • Långsiktig kompetensförsörjning och ledarutveckling
 • Nya nätverk mellan företag/organisationer och studenter
 • Stärker arbetsgivarvarumärket

Start våren 2020

Nästa omgång av programmet startar våren 2020 och sträcker sig över 11 månader. Programmet innebär en traineeanställning, ett gemensamt utbildningsprogram om 12-14 dagar samt sociala aktiviteter.

Anmälan och information

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna
070-959 75 68
[email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Group of people sitting on chairs

Exportnätverket

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Våra utbildningar

Vi erbjuder konkreta och relevanta utbildningspaket för företagare som speglar våra medlemsföretags utmaningar - alltid med syftet att öka din konkurrenskraft.

Containerschiff

Trade Cert

Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt. Vi hjälper dig igång med era dokument och handlingar.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund