HIGHER AMBITION PROGRAM

Higher Ambition Program

Hösten 2020 startar vi upp andra omgången av Traineeprogrammet Higher Ambition i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Målet med programmet är att ge möjligheter för de mest ambitiösa, nyutexaminerade högskolestudenterna att bygga sin professionella karriär i vår region. Vi ger också några av våra mest attraktiva arbetsgivare som vill satsa långsiktigt chansen att fånga upp dessa till sina organisationen.

 Gå in och läs mer på www.higherambition.se.

Tidsplan:
September 2020                        Start av andra upplagan av Higher Ambition Program GävleDala
Augusti 2021                              Examen och kick-out för andra upplagan
September 2021                        Start av tredje upplagan av Higher Ambition GävleDala
Augusti 2022                              Examen och kick-out för tredje upplagan

Vill du som arbetsgivare vara med 2021, kontakta Kristina Snitt, [email protected], 070 959 75 68

DELTAGANDE ARBETSGIVARE:
Arctic Paper, Cibes Lift, Coop Mitt, Dellner, Couplers, FM Matsson, Gävle Kommun, KMPG, Mafi, Mora Kommun, Region Gävleborg, Rottneros, Sandvik Coromant, Sandvik IT, Scanmast, Schneider Electric, Setra och Åkerströms.

Ann-Charlotte Andersson som är VD på Scanmast berättar varför de är med i Higher Ambition Program.

Om programmet

 • Fokus på modernt ledarskap
  – socialt, miljömässigt, ekonomiskt.
 • Syfte att bygga relationer och skapa nätverk
 • Lära av varandra vid studiebesök hos flera deltagande företag/organisationer.
 • Ledare från deltagande företag/organisationer medverkar i programmet (inspirerar, delar med sig av kunskap och erfarenheter).
 • Erfarna utbildare, toppföreläsare och inspiratörer i utbildningsprogrammet.
 • Flera forum och aktiviteter som möjliggör starkare relationer och utökat nätverk

Fördelar

 • Minska flykten av studenter från regionerna
 • Långsiktig kompetensförsörjning och ledarutveckling
 • Nya nätverk mellan företag/organisationer och studenter
 • Stärker arbetsgivarvarumärket

Start hösten 2020

Nästa omgång av programmet (som är fullbokad) startar hösten 2020 och sträcker sig över 11 månader. Programmet innebär en traineeanställning, ett gemensamt utbildningsprogram om 12-14 dagar samt sociala aktiviteter.

Upplägg i korthet:

 • Traineeåret är 11 månader, varav 13 utbildningsdagar
 • Trainee är på ett/en (1) företag/företagsgrupp/organisation under hela
  perioden, men träffar andra traineer och besöker andra värdorganisationer
  under året
 • Värdföretag / -organisationer står för traineelöner liksom vid vilken annan
  anställning som helst.
 • Värdorganisationerna skapar relevanta arbetsuppgifter – som gärna får skifta
  under året och inkludera flera olika delar av verksamheten.
 • Samtliga inblandade parter skall ha en långsiktig ambition. Traineeplatserna skall
  ses som en långsiktig satsning.
 • Representanter från värdorganisationerna träffas gemensamt 4 ggr under året.

Anmälan och information

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna
070-959 75 68
[email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Group of people sitting on chairs

Exportnätverket

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Våra utbildningar

Vi erbjuder konkreta och relevanta utbildningspaket för företagare som speglar våra medlemsföretags utmaningar - alltid med syftet att öka din konkurrenskraft.

Containerschiff

Trade Cert

Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt. Vi hjälper dig igång med era dokument och handlingar.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund