INFLYTANDE

Inflytande

Mellansvenska Handelskammaren arbetar för att utveckla näringslivet i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Det gör vi genom att inspirera, stötta och vara våra medlemmars röst i samtal med beslutsfattare på alla nivåer.

 

Vi fokuserar på tre områden som är viktiga för våra medlemmar:

  • Infrastruktur
  • Kompetensförsörjning
  • Hållbarhet

Beskattning av tung lastbilstrafik

Fi2018/01103/S2 • 2018-04-27 • Remissyttrande En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Intro Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, […]

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet

Remissyttrande • N2017/05430/TIF • 2017-11-27 Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Den industri och de företag som vi representerar och som är så utbredd i våra län, Gävleborg och Dalarna, […]

Läs mer

De eventuella ståltullarna i USA

2018-03-09 I dagarna har vi kunnat följa utvecklingen kring President Trumps förslag om ståltullar i USA. Trump hotar att lägga strafftullar på stål för att i hans mening har USA […]

Läs mer

Eneroth på besök när transportråd startar

Infrastukturminister Tomas Eneroth ”Det här är alldeles utmärkt och precis vad vi behöver!”, det säger infrastrukturminister Tomas Eneroth som deltog i Mellansvenska Transportrådets första möte. Rådet drivs av Mellansvenska Handelskammarens […]

Läs mer

Fem ministerträffar under hösten 2020

Samtal för att lyfta medlemmarnas frågor Under det sista kvartalet träffade representanter från Mellansvenska Handelskammaren fem olika ministrar, ett av sätten att lyfta våra medlemmars frågor till beslutfattare. Ministerträffarna var […]

Läs mer

Digitalisering i fokus på Logistikdag

Mellansveriges Logistikdag arrangerade årets Logistikdag med temat den digitala revolutionens påverkan på våra logistikverksamheter.  Bland föreläsarna fanns bland annat Hilda Hultén, chefredaktör för Intelligent Logistik som varje år tar fram […]

Läs mer
Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Tung lastbilstrafik

Det är viktigt att diskutera vägslitage och finansiering längs hela vårt transportsystem. Det är en av nyckelfrågorna, inte bara för företagens möjligheter att ta sig fram enklare och smidigt, utan också ur ett hållbarhetsperspektiv.

Robot arm in a factory working for the humans

Kompetensförsörjning

Ny teknik, mer automatisering och digitalisering som styr produktionen ställer krav på kompetensväxling. Jämfört med snittet i Sverige har vi en högre andel åldrande befolkning.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Våra utbildningar

Vi erbjuder konkreta och relevanta utbildningspaket för företagare som speglar våra medlemsföretags utmaningar - alltid med syftet att öka din konkurrenskraft.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund