BREXIT

Brexit - det händer nu

Vid midnatt den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Landet kommer stanna kvar i EU-samarbetet under hela 2020 och nya handelsavtal ska under den tiden förhandlas fram. Den kan komma att ha stor betydelse för de företag som på något sätt handlar med Storbritannien.

Under året väntar svåra förhandlingar och utgången av de är ytterst oklar. Risken finns att parterna inte alls kommer överens och att ett nytt handelsavtal kommer på plats på så kort tid.

Kommerskollegiet är myndigheten som ansvarar för utrikeshandel i Sverige, där finns mycket information för dig som vill veta mer. Brexit kommer med allt att döma ställa krav på vissa tullformaliteter, läs mer om det hos Tullverket. Efter övergångsperiodens slut kommer samma regler, avseende moms och punktskatter, att gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU.

Den 31 januari var Antti Vainio från Mellansvenska Handelskammaren med i P4 angående att Storbritannien lämnade EU. (Intervjun finns här, cirka 46 minuter in i sändningen), han svarade bland annat på denna fråga:

Hur kommer företag i Gävleborg att påverkas av Brexit? 

- Vi har daglig kontakt med våra exporterande medlemsföretag och vår uppfattning är att de noga kartlagt sina relationer med Storbritannien och förberett sig för olika scenarier. Det är viktigt att komma ihåg att det är hur förhandlingarna mellan Storbritannien och EU går som kommer att avgöra hur mycket våra företag påverkas.

Vi kan också lyfta upp Brexit i en större kontext i världen idag där frihandeln hotas. Vi har en väldigt stark internationell exportindustri i vår region och vi är oroade för det som vi ser med handelskonflikter och stängda gränser som följd. Därför tycker vi att det är viktigt att förstå vad den utvecklingen får för konsekvenser för vår export och i förlängningen för arbetstillfällen och välfärden i vår region.

Image of two young businessmen using touchpad at meeting

Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungscertifikat, fakturor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav, vi hjälper dig reda ut vad du behöver.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export- och import­utbildningar

Våra utbildningar ger dig förutsättningarna att göra bättre internationella affärer. Vi kan också utforma utbildningar utifrån dig och ditt företags specifika behov.

_ANS2423

Rådgivning

Handelskammaren erbjuder kvalificerad expertis inom många områden som gäller internationell handel, ett mycket stort nätverk och goda relationer med flera svenska Handelskamrar runt om i världen. Kontakta oss så hjälper vi dig.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund