INTERNATIONELL HANDEL

Internationell handel - för en hållbar export

En konkurrenskraftig exportindustri möjliggör en hållbar tillväxt i regionen, nationellt och globalt.

Vi är en mötesplats och en samarbetspart för exportföretag. Varje år anordnar vi till exempel Handelsdagen där våra exporterande företag möts under ett gemensamt tema.

Genom nätverk, dokumenthantering och rådgivning skapar vi förutsättningar för exportföretag att bedriva internationell handel.

För oss är det också viktigt att, på både lokal och nationell politisk nivå, driva frågor som ökar förutsättningarna för företag i vår region att bedriva en hållbar exporterande handel.

Läs mer om Brexit här. 

Image of two young businessmen using touchpad at meeting

Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungscertifikat, fakturor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav, vi hjälper dig reda ut vad du behöver.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export- och import­utbildningar

Våra utbildningar ger dig förutsättningarna att göra bättre internationella affärer. Vi kan också utforma utbildningar utifrån dig och ditt företags specifika behov.

_ANS2423

Rådgivning

Handelskammaren erbjuder kvalificerad expertis inom många områden som gäller internationell handel, ett mycket stort nätverk och goda relationer med flera svenska Handelskamrar runt om i världen. Kontakta oss så hjälper vi dig.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund