INTERNATIONELLA LEVERANSVILLKOR

Internationella leveransvillkor - Incoterms

Att använda rätt leveransvillkor är grundläggande för hur affärens resultat i slutändan kommer att bli. För att kunna välja lämpligt leveransvillkor måste man behärska Incoterms 2010® och känna till skillnaderna.

Villkoren reglerar bland annat fördelning av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag samt tullmyndigheter i Sverige och utlandet. Att vara påläst och veta vad varje leveransvillkor innebär ger dig kontroll och hela affären effektiviseras. Risken för juridiska och ekonomiska missförstånd minskar väsentligt när parterna är överens och hänvisar till dessa regler.

Innehåll

Incoterms®2010 , trädde ikraft den 1 januari 2011 och består av 11 leveransvillkor. För att kunna välja lämpligt leveransvillkor måste man behärska Incoterms 2010® och känna till skillnaderna. Under den här kursen kommer vi att reda ut hur man bör resonera när man väljer ett leveransvillkor i förhållande till överenskommet betalningsvillkor. något som tyvärr ofta förbises, vilket kan leda till oönskade överraskningar för både säljare såväl som köpare.

Se kalendern för utbildningsdatum

Pris och anmälan

Medlemmar i Handelskammaren betalar 4 900 kr exkl. moms. Icke medlemmar 5 900 kr. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till någon annan. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Kursledare

Kursledare är Per Anders Lorentzon, som arbetar som Senior Advisor hos Sydvenska Handelskammaren.

Information

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna
070-959 75 68
[email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

bilder_mhk_hemsida_2560x60013

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och - importutbildning

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund