KOSTNADER SOM MEDLEM

Vad kostar det?

Dels betalar du en årlig medlemsavgift på 100 kronor till föreningen Mellansvenska Handelskammaren och dels en serviceavgift, som är avdragsgill. Storleken på serviceavgiften beror på storleken på ditt företag enligt nedan:

Årlig omsättning (MSEK)Avgift i kr (exkl. moms)
Under 14,992 500
15-19,993 500
20-34,994 000
35-49,995 000
50-99,997 000
100-299,9910 000
300-599,9915 000
600-999,9920 000
1 000-1 999,9925 000
2 000-4 999,9935 000
5 000 och över60 000

Group of people sitting on chairs

Exportnätverket

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

ERFA-grupp

Våra ERFA-grupper är ett exklusivt format som vänder sig till personer i ledande befattning. Fokus är att träffa andra höga chefer och ledare som söker ny kompetens och inspiration

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

High Potentials

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund