MELLANSVERIGES LOGISTIKNAV

MellanSveriges LogistikNav

Mellansveriges LogistikNav driver logistik- och transportfrågor

LogistikNavet är ett samarbete där åtta kommuner i Gävleborg och Dalarna ingår, och som drivs av Mellansvenska Handelskammaren.

Målet är att MellanSveriges LogistikNav ska uppfattas som ett av Nordens mest attraktiva logistiknav både ur ett tillgänglighets-, kostnadseffektivitets- och hållbarhetsperspektiv.

Med järnvägsnoden Borlänge och sjöfartsnoden Gävle är vi det ledande logistiknavet strax norr om Stockholm.

Gävle med Ostkustens största containerhamn har regelbunden linjetrafik till kontinentens större hamnstäder. Här finns framstående logistikkompetens och utomordentlig infrastruktur med stambanor, terminaler, europavägar och logistikparksområden - Centralt i Norden.

Vi knyter samman näringsliv med akademi och det offentliga och genererar därmed regional affärsutveckling och tillväxt inom transport- och logistiknäringen.

Samarbetspartners

kommunloggor_2
bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Group of people sitting on chairs

Exportnätverket

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

skog_var

Juridik och affärer

Tack vare att Handelskamrarna är oberoende och opolitiska, fungerar vi som betrodd tredje part. Det gör att våra medlemmar kan få hjälp med allt från affärsuppgörelser och värderingar till tvistlösningar och skiljedomsförfaranden.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund