CORONA

Enkätresultat och dialog med Handelsministern

På fredagen den 27 mars presenterade Mellansvenska Handelskammaren sin andra enkät som man skickat ut tillsammans med Företagarna och samtliga kommuners näringslivskontor. Nästan 1300 företag svarade och du kan ta del av en sammanfattning av resultatet här: 

På fredagen den 13 mars deltog Mellansvenska Handelskammarens VD Andreas Garp i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om Coronavirusets påverkan på det svenska näringslivet. Inför detta skickades en enkät ut till med medlemsföretagen som bland annat visar att de exporterande företag har påverkats hårdare men också har varit mer proaktiva i att ta till extra åtgärder för att minska smittspridningen.  Läs mer här. https://mellansvenskahandelskammaren.se/sa-paverkar-coronaviruset-mellansvenskas-foretag/

På fredagen den 20 mars deltog Mellansvenska Handelskammarens VD Andreas Garp i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som presenterade att regeringen skjuter till 125 nya miljarder till svenska företag i lån och lånegarantier.

  • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor.
  • Statliga Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag.
Image of two young businessmen using touchpad at meeting

Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungscertifikat, fakturor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav, vi hjälper dig reda ut vad du behöver.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export- och import­utbildningar

Våra utbildningar ger dig förutsättningarna att göra bättre internationella affärer. Vi kan också utforma utbildningar utifrån dig och ditt företags specifika behov.

_ANS2423

Rådgivning

Handelskammaren erbjuder kvalificerad expertis inom många områden som gäller internationell handel, ett mycket stort nätverk och goda relationer med flera svenska Handelskamrar runt om i världen. Kontakta oss så hjälper vi dig.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund