DIGITALA DOKUMENT

Rutiner för digitala dokument

Mellansvenska Handelskammaren har infört ”full certifikat utskrift”, en förenkling vid utskrift av ursprungscertifikat. 

Detta innebär att vi inte längre använder blanketter vid utskrift av godkända  digitala ursprungscertifikat. Utskrift av godkända ursprungscertifikat sker istället på vanligt vitt papper. Vid utskrift via TradeCert systemet kommer ursprungscertifikatet att skrivas ut i sin helhet med en vedertagen säkerhetsbakgrund. Det enda som behövs vid utskrift av godkända ursprungscertifikat är en färgskrivare och vanligt vitt papper.

Instruktion för godkänt digitalt ursprungsbevis:

  1. Logga in på TradeCert kontot och öppna aktiva ansökningar
  2. Klicka på den gröna länken för utskrift och skriv ut på vanligt vitt papper. Färgutskrift rekommenderas.  Vid utskrift av ursprungscertifikat genererar TradeCert systemet automatiskt ett certifikatnummer.
  3. Det utskrivna ursprungscertifikatet med digital visering och säkerhetsbakgrund är klart att användas.

 Information om digitala varucertifikat EUR.1

Mellansvenska Handelskammaren kommer inom kort även kunna erbjuda möjligheten att ansöka om varucertifikat EUR.1 digitalt via TradeCert. Vi återkommer med mer information kring detta.

Vid frågor

För mer information går det bra att kontakta Ann-Marie Nordling, 026 66 20 80,
[email protected]

Image of two young businessmen using touchpad at meeting

Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungscertifikat, fakturor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav, vi hjälper dig reda ut vad.

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Våra utbildningar

Vi erbjuder konkreta och relevanta utbildningspaket för företagare som speglar våra medlemsföretags utmaningar - alltid med syftet att öka din konkurrenskraft.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund