PRODUKTIONSNÄTVERKET

Produktionsnätverket Painkillers

I det här produktionsnätverket samlar vi produktionschefer i olika branscher som vill utveckla sina företag och som brinner för ständiga förbättringar. Här träffar du andra som vill dela med sig av sin erfarenhet och kunskap och som vill inspireras och få idéer.

Målgrupp

Produktionschefer för producerande företag i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland.

Syfte

Nätverket ger dig som deltagare inspiration och insikter om hur förändring och verksamhetsutveckling har en direkt påverkan på företagets lönsamhet och produktivitet.

Mål

Varje deltagare ska inom 3 månader efter programavslut ha genomfört minst en förbättring som leder till ökad lönsamhet, ROI.

Produktblad, Painkillers

Kort fakta

Innan nätverket startar kommer alla deltagare att bli intervjuade för en nulägesbild, problemställning och önskemål om relevanta ämnen att ta upp. Produktionsnätverket träffas fyra gånger.

Värdskap

Ett företag är värd för respektive träff och får i och med det en genomlysning och möjliga förbättringar presenterade.

Deltagarna förväntas bidra med erfarenheter, problemställningar och aktivt delta i olika former av grupparbeten.

Ny grupp startar i oktober 2018

Kontakta oss på [email protected] eller 026-66 20 80 för att veta mer och anmäla ditt intresse!

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

High potential

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund