STIPENDIER OCH ANSLAG

Stipendier och anslag

Handelskammarens Stipendiefonder är samlingsnamnet för de fonder som grundats av privatpersoner och organisationer i Gästrikland och som administreras av Mellansvenska Handelskammaren.

Stiftelsen John Rettigs Resestipendiefond

Stödjer ungdomar boende i Gävle stad, som vill utbilda sig inom handel och industri utomlands.

Stiftelsen Gefle Köpmannaförening samt Sven, Ernst och Jacob Engwalls stipendiefond

Stödjer ungdomar boende i Gävle kommun, som vill utbilda sig inom handel och industri utomlands.

Gästriklandsfonden

Stödjer utbildning av ungdomar

Ahlgrens Donationsfond

Ska uppmuntra tillväxt på nya marknader utanför Sverige genom internationell handel i Läkerols anda.

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Group of people sitting on chairs

Exportnätverk

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

High Potentials

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund