INFRASTRUKTUR

Infrastruktur - en förutsättning

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att vårt näringsliv ska kunna skapa hållbar tillväxt.

Våra exportberoende tunga industrier är beroende av konkurrenskraftiga godstransporter. Även när det gäller persontransporter är infrastruktur en viktigt fråga framförallt när det handlar om kompetensförsörjning och för besöksnäringens del.

För oss är det viktigt att dels skapa forum där vi och våra medlemmar lyfter frågorna men också att ta ansvar för att frågorna tas upp och prioriteras på en politisk nivå. Vi vill också att fler ska förstå varför dessa frågor är så viktiga för vår region.

Hållbarhet är en konkurrensfördel för vår industri och även i den utvecklingen är det en självklarhet att även transporternas klimatpåverkan ska minska. Därför är vår målsättning att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara och transporter.

Nyheter om Infrastruktur

Group of people sitting on chairs

Exportnätverket

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

JBSE8826

Handelsdagen

Handelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap. Här får du veta mer om de senaste trenderna och hur företag ska lyckas med export och import. Kort och gott en dag för dig som gör affärer. Blocka 28 april för Handelsdagen 2020 i kalendern. Vi ses i Gasklockorna i Gävle!

Falun mine

Trade Cert

Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt. Vi hjälper dig igång med era dokument och handlingar.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund