Sju handelskammare: Rädda infrastrukturen

Regionens industri och näringsliv har stora möjligheter att fortsätta växa och bidra till hållbar tillväxt i hela Sverige men då behöver infrastrukturen hänga med. För att belysa detta undertecknar Mellansvenska Handelskammaren, tillsammans med sex andra Handelskammare, en debattartikel. Om Regeringen och riksdagen inte tillför mer medel till infrastrukturinvesteringar kommer det få allvarliga konsekvenser för den […]