Panoramiczny obraz nad brzegiem jeziora

För en hållbar tillväxt

Tillsammans med våra medlemmar vill vi skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

Jenny Gotthardsson, områdeschef på Boliden Garpenberg kommenterar Mellansvenska Handelskammarens rapport om att den officiella exportstatistiken ger en felaktig bild av hur mycket som exporteras från industrierna i Dalarna och Gävleborg.

Affärsutvecklingsprogram

Hösten 2020 startar vi affärsutvecklingsprogrammet Fördel Hållbarhet.

Programmet ger dig svar på hur hållbarhetsfrågorna kan ge er organisation konkurrensfördelar och hur ni enklare kan samverka runt de krav som idag finns på hållbarhet.

NYHETER

Här kan du läsa våra nyhetsartiklar och se våra vloggar.

Bli en del av vårt Exportnätverk!

Anmäl dig till nästa träff!

PROGRAM
OCH NÄTVERK

Arbetar du som vd, chef eller i en roll där du leder andra? Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra program, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen.

 

Viktiga dokument vid handel med utlandet

Vi hjälper dig att visera ursprungs­certifikat, fakturor, prislistor, import­certifikat och liknande handlingar.

 

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund