Logistiknätverket

Mellansvenska Handelskammarens logistiknätverk riktar sig till företag i Dalarna och Gävleborg där logistik spelar en viktig roll för organisationens framtid. Genom samarbete med experter och ledande företag inom nätverket, strävar vi efter att stärka och förbättra logistikarbetet hos våra medlemsföretag. 

Deltagare samlas regelbundet under året för att bygga upp sina nätverk, utbyta erfarenheter med andra branschledande företag i regionen och öka sin kunskap inom logistik och transporter. 

Nätverkets syfte är att erbjuda deltagarna en källa till inspiration, höja deras kunskapsnivå och främja utbyte av erfarenheter. Frågeställningarna väljs utifrån deltagarnas intresse och behov. 

Under det första året kommer fokus vara på digitala lösningar för logistikhantering, hållbarhet samt elektrifiering och laddinfrastruktur. Nätverket genomför tre möten årligen (ett fysiskt och två digitala), och varje möte fokuserar på ett specifikt tema som rör olika delar av företagslogistiken. Medlemskapet är kopplat till företaget, och beroende på temat är olika personer och roller inom företaget välkomna att delta 

Om programmet

Vill du vara med?

Kontakta ansvarig på Mellansvenska Handelskammaren för hjälp med frågor och anmälan.

Sebastian Zettergren

Therese Kratz