Anmäl dig till Logistiknätverket

När
2023-12-01 09:00 - Inget slut

Var


Kostnad
Medlem 12000 SEK, icke-medlem 15500 SEK

Välkommen till logistiknätverket! Programmet består av tre träffar/år varav en är fysisk och två är digitala. Varje träff har ett tema som riktar sig mot en specifik del av organisationen. Medlemskapet är kopplat till företaget och beroende på temat så kan olika personer och roller delta.

OBS! Välj från listan genom att klicka, inte genom att trycka enter