Program och nätverk

Genom att samla ledande personer från våra medlemmar i nätverk  och program stärker vi konkurrenskraften hos företagen i form av inspiration, ny kunskap och erfarenhetsutbyte.

Program

Att stärka kompetensförsörjningen i vår region är en förutsättning för att våra företag och dess medarbetare ska fortsätta utvecklas, bli attraktivare och skapa hållbar tillväxt. Ledarskap och hur vi kan samverka för att stärka våra företag är en nyckel till tillväxt och därför driver vi riktade nätverk och ledarskapsprogram.

Nätverk

Läs mer om våra populära nätverk genom att klicka in dig på respektive länk nedan. Där finner du information om kostnad, teman, datum för träffarna samt länk till anmälan.