INTEGRITETSPOLICY

Mellansvenska Handelskammaren värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Data är viktigt. Det är ett av sätten vi kan lära oss och växa som organisation, samt erbjuda en god medlemsservice.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi samlat in är korrekta.

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

Identifierings- och kontaktuppgifter: namn, titel, telefonnummer och adresser
Ekonomisk information: typ av avtal, transaktionsinformation.
Särskilda kategorier av personuppgifter: exempelvis deltagande i aktiviteter, specialkost

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser inom medlemskapet, samt för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service.

Samtycke

Det finns tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket genom att skicka ett mail till [email protected]

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi gör affärer. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

Begära åtkomst till dina personuppgifter.
Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig.

Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

Begära radering.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.I detta fall kan personuppgifter komma att raderas helt eller anonymiseras. Anonymisering är en process där personliga kännetecken tas bort eller byts ut så att de data som blir resultatet inte längre är personligt identifierbara. Detta kallas även för avidentifiering.
Skicka ett mail till [email protected] för att begära något av ovanstående.

Cookies (kakor)

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Vi utgår från berättigat intresse. Vi gör en genomgång och rensning av våra register fyra gånger per år.

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och webbsidor, och därför kan innehållet i denna dataskyddspolicy ändras över tid. Trots att vi gör vårt bästa då vi designar och bygger nya system kan vi ibland komma att lagra personlig information på ett sätt som inte följer dessa riktlinjer. När vi upptäcker ett sådant misstag kommer vi snabbt att uppfylla riktlinjerna genom att radera, aggregera eller anonymisera informationen på lämpligt sätt. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via mail till [email protected]

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Group of people sitting on chairs

Exportnätverk

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

High Potentials

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och vi utvecklar våra affärer.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund