Stipendium

Vi tror på att en hållbar tillväxt endast kan skapas tillsammans. Därför ingår vi i många olika satsningar och samarbeten även utanför vår egen verksamhet. 

Se också vilka olika stipendier och fonder som vi samarbetar med och som går att söka medel ifrån.

Stipender och anslag