Resestipendier

Stipendium för utlandsstudier

Är du född och/eller uppvuxen i Gästrikland är du välkommen att söka resestipendium avsedda för utlandsstudier/-praktik för vidareutbildning utomlands. Stipendium kan även sökas av yngre personer som går en gymnasieutbildning.  

Vem kan söka? 

  • Om du planerar att studera eller praktisera utomlands
  • Är född och/eller uppvuxen i Gävle
  • Har gått ur grundskolan
  • Den eller de som planerar för utomlandsstudier eller studieresa kopplat till handel och industri*
 
* Exempelvis: affärsutveckling, tillverkning, marknadsföring, industridesign och besöksnäring
 

Hur går ansökan till? 

Det är jättelätt att söka. 
Fyll bara i formuläret som du hittar länk till (höger på denna sida) 
Beräknad tid cirka 5-10 minuter

Vi vill veta dina kontaktuppgifter, vilken typ av utbildning du har sökt i utlandet samt vilket studiebelopp du ansöker om. 

Om stipendiet

Gefle Köpmannaförenings samt Sven, Ernst och Jacob Engwalls stipendiefond. Resestipendier administreras av Mellansvenska Handelskammaren. 

  • Stipendiet är på cirka 20 000-40 000 tusen kronor
  • Stipendiet ska ses som ett bidrag till den aktuella utbildningen
  • Stipendiet kan även sökas för rena språkstudier utomlands, om du i din utbildning i övrigt visar en klar inriktning på ämnesområdena
  • Stipendiet beviljas ej för längre tid än ett läsår

 

Ansökan

Skicka in din ansökan redan idag! Vi tar emot ansökningar löpande under hela 2024.