Fullmäktige

Här sitter företagare från Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Det sitter 45 personer i Handelskammarens fullmäktige inklusive styrelsen. 
Den löpande kontakten med organisationen sköts av styrelsen.

Valberedning

NamnRegion
Fhinn, MariaDalarna (ordförande)
Lorenz, JürgenGästrikland 
Lindahl, LarsHälsingland