Fullmäktige

Här sitter företagare från Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Det sitter 33 personer i Handelskammarens fullmäktige inklusive styrelsen. Den löpande kontakten med organisationen sköts av styrelsen.

Valberedning