Erfanätverket

Våra ERFA-nätverk är ett exklusivt format som vänder sig till personer i ledande befattning. Fokus är att träffa andra höga chefer och ledare som söker ny kompetens och inspiration att testa och utveckla strategiska tankar och resonemang inför viktiga beslut.

Gruppen leds av en erfaren samtalsledare. Konceptet kommer från Handelshögskolan i Stockholm och är väl beprövat och uppskattat i andra regioner i Sverige.

Tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren är det Peter Rovér och Charlotte Wäreborn som leder våra ERFA-grupper. Båda har ledande positioner på Managementkonsultbolaget Effect Management och har över 20 års erfarenhet från strategisk företags- och verksamhetsutveckling med tydlig ansats i såväl struktur som kultur

Om programmet

Vill du vara med?

Kontakta någon av våra ansvariga så hjälper de dig med frågor och anmälan.

Sebastian Zettergren

Therese Kratz