HR nätverket

Syftet med Mellansvenska Handelskammarens HR-nätverk är att du som deltagare ska få hjälp att lösa konkreta utmaningar som du idag står inför i din verksamhet. Du ges också möjlighet att lära och inspireras av andra drivna HR-chefer genom att ta del och andras problemställningar och hjälpa till med lösningar.

Exempel på frågeställningar det kan handla om är; hur förändra en företagskultur, HRs roll i ledningsgruppen, Affärsutvecklande HR – hur bedrivs det på bästa sätt, hur hantera kompetensväxling på lång sikt.

Nätverket leds av Handelskammaren tillsammans med Catrin Lindblad. Catrin arbetar som ledarutvecklare, utbildare och coach.

Om programmet

Vill du vara med?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor och anmälan.

Sebastian Zettergren

Therese Kratz