Affärsutvecklingsprogrammet

I Fördel Hållbarhet arbetar vi med hållbarhetsfrågor ur ett affärsperspektiv. Det ger dig svar på hur hållbarhetsfrågorna kan ge er organisation konkurrensfördelar och hur ni enklare kan samverka runt de krav som idag finns på hållbarhet. Programmet implementeras i ert företags affärsverksamhet genom att du tar med dig ett case som du utvecklar tillsammans med de andra i programmet. .

Om programmet

Vill du vara med?

Kontakta någon av våra ansvariga så hjälper de dig med frågor och anmälan.

Kristina Snitt

Johan Tunhult