Fördel Hållbarhet

I Mellansvenska Handelskammarens affärsutvecklingsprogram Fördel Hållbarhet får du möjlighet att gå på djupet hur er organisation ska arbeta med hållbarhet för att stärka er konkurrenskraft.

Du får verktyg och fördjupad kunskap för att accelerera befintliga hållbarhetsstrategier/initiativ och överbrygga klyftan mellan ambition och genomförande i hållbarhetsarbetet.  

Du kommer att öka dina kunskaper i hur hållbarhet blir en ännu starkare del av hela er affärsstrategi och hur ni arbetar med leverantörer och kunder. Vi kommer att gå igenom hur ni kan rigga er organisation så att hållbarhetsrapportering, lagar och kundkrav stärker er i stället för att vara ett nödvändigt ont.

Vad får du med dig från programmet? 

Detta program blir mycket konkret för dig som deltagare då vi kontinuerligt återvänder till din verksamhet. Innehållet är affärsinriktat med målsättningen att förstå hur ert hållbarhetsarbete och även nya krav på rapportering hjälper er organisation att utvecklas inifrån.

Du kommer att få verktyg för att utveckla befintliga affärsmodeller så att de bidrar till ökad hållbarhet samtidigt som de stärker affären och ger mer lönsamhet tillbaka. Helt enkelt hur CSRD/ESRS och CSDDD kan användas som verktyg för att fortsätta driva en hållbar omställning i ditt företag.

Dessutom kommer du att få ett värdefullt nätverk att bolla med i vardagen, energi och erfarenhetsutbyte.

Hur ser upplägget ut? 

Programmet består av fyra intensiva heldagar fördelat på två tillfällen. Vi ses i en grupp omfattande cirka 12–14 personer i ledande befattningar som kommer från olika branscher med olika perspektiv.

Vi kommer tillsammans utforska hur vi kan omsätta kreativa idéer i praktisk handling och inspirera till innovativt tänkande för att skapa än mer robusta, integrerade hållbarhetslösningar.

Glöm att sitta och nöta bänk, det kommer att krävas mycket av dig och du kommer att få arbeta både i grupp och enskilt. Du kommer att få nya insikter av personer som är i samma situation som du, men i andra kontexter och tillsammans hitta vägar framåt

Första två dagarna ägnar vi åt undersöka vilka byggstenar som behövs i en hållbarhetsstrategi. Vi kommer att titta på trender och nya förutsättningar i vår omvärld och du kommer att få utforska var ditt företag befinner sig och behöver rusta sig för.

Andra tillfället vi ses kommer vi att bygga vidare på ditt företags hållbarhetsroadmap och fokusera på genomförandet. Du kommer få utforska era organisatoriska skav och hur du kan stärka era organisatoriska förmågor för att skapa ett robust genomförande.

Du kommer få med dig nya insikter och inspiration och vara än mer välutrustad för att leda din organisation mot en mer hållbar och lönsam framtid.

Om programmet

Vill du vara med?

Kontakta oss så hjälper vi dig med frågor och anmälan.

Sebastian Zettergren

Therese Kratz