Opinion

Vi är näringslivets röst i vår region och bidrar till att våra medlemsföretag får de bästa förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt.

Opinion & näringspolitik för vår regions bästa

Mellansvenska Handelskammaren är näringslivets röst i Dalarna och Gävleborg och bidrar till att våra medlemsföretag får de bästa förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt. 

Vi erbjuder nätverk, program och seminarier där ledande representanter i våra medlemsföretag tillsammans hittar lösningar och utvecklar sina egna organisationer inom våra fokusområden.  

Vi driver bland annat dessa frågor

Infrastruktur

Vårt näringsliv är beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vägar och järnvägar har en central roll i att möjliggöra arbetspendlingen och på det sättet stärka kompetensförsörjningen. För regionens starka exportindustrier är hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter en viktig förutsättning.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för företag i vår region. Vi vill bidra till att förbättra den genom att skapa dialog mellan näringslivet och utbildningsväsendet och andra offentliga aktörer på alla nivåer. Genom att driva traineeprogram, HR-nätverk och lärlingsprogram är vi tillsammans med våra medlemsföretag en del av lösningen.

Energiförsörjning

Vi har en stark basindustri i vår region som är beroende av en säker tillgång på grön energi. När fler nu skyndar på omställningen till fossilfrihet, samtidigt som vi ser nya energiintensiva etableringar, ökar också efterfrågan på elkraft. Vi ser stora möjligheter för vår region att fortsätta vara ledande i klimatomställningen men då behöver vi säkra framtidens elförsörjning.

Internationell handel

Fri och rättvis internationell handel är en förutsättning för vår starka exportindustri. Vi agerar för fri rörlighet av människor och varor och är oroade över vissa protektionistiska utvecklingar i vår omvärld som till exempel Brexit. För näringslivet i vår region är det avgörande att vi håller oss öppna mot omvärlden och motverkar gränshinder.

Transportrådet

Cras imperdiet accumsan quam, in gravida lectus elementum ut. Aenean iaculis luctus massa, ac accumsan lorem ultrices sit amet.