Energiförsörjning

Det handlar både om  effekt, effektfördelning och kunskap

Vi har en stark basindustri i vår region som är beroende av en säker tillgång på grön energi.

När fler nu skyndar på omställningen till fossilfrihet, samtidigt som vi ser nya energiintensiva etableringar, ökar också efterfrågan på elkraft.

Vi ser stora möjligheter för vår region att fortsätta vara ledande i klimatomställningen men då behöver vi säkra framtidens elförsörjning. 

Roza Güclü Hedin

Ansvarig energiförsörjning
Telefon: +46(0) 70-818 15 94

Mellansvenska Handelskammaren vill tillsammans med medlemsföretagen:

Öka kännedomen och kunskapen

Stärka förståelsen och höja kunskapen om energifrågans betydelse. Det finns allt för lite kunskap om vad effekterna blir utan effekt.

Energislag + energislag = nödvändigt & sant

Värna den planerbara elproduktionen och bygga ut den förnyelsebara. Alla energislag är viktiga för att vi ska vara en hållbar region.

Öka energiinvesteringar för hållbar elförsörjning

Genom att modernisera och investera i vårt elnät förbättrar vi tillförlitligheten och kapaciteten, främjar tillväxt och lägger grunden till en mer hållbar energiförsörjning.

Mer effekt och effektiv effektfördelning i nätet

Säkra tillgången till effekt i vår region.Tiden är knapp, inom en period på 1-7 år måste företagen få tillgång till mer effekt annars leder det till en negativ eller mycket negativ påverkan.

Det här har vi gjort

Ett urval av genomförda aktiviteter under 2023:

 1. Energirapporten

  Vi presenterade rapporten Energiförsörjningens konsekvenser och möjligheter – vilken effekt har effekten? – som baseras på en enkätundersökning med Dalarnas och Gävleborgs största energikonsumerande företag. Intresset var stort och resultatet har återpublicerats och debatterats i ett flertal medier.

  Läs mer >>

 2. Arena Elkraft 

  Ett regionalt samverkansforum tillsammans med kommuner i Gävleborg, lokala energibolag, elproducenter, regionala nätdistributörer, Svenska kraftnät, Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen i Gävleborg, Region Gävleborg.

  Läs mer >>

 3. Ellevioseminarium 

  Vi deltog vid Ellevios seminarium i Falun när de presenterade sin elnätsrapport för Dalarna kring behov, utmaningar och möjligheter. 

  Företagens konkurrenskraft påverkas om de inte får rätt förutsättningar kopplat till den gröna omställningen och tillgång till effekt. Det handlar nu och framåt om tusentals arbetstillfällen och en mer attraktiv arbets och etableringsregion.

  Läs mer om rapporten på Ellevios webbplats >>

 4. Energi, klimat och innvationsråd 

  Energiintelligent Dalarna är både ett nätverk för alla som är engagerade i energi-, klimat- och innovationsfrågorna och en samverkansplattform där regionala aktörer samordnar pågående och planerade initiativ, processer och projekt inom området.

  Läs mer >>

 5. Energi och kompetens för en starkare region 

  Vi fyllde Konserthuset i Gävle med 130 företagsrepresentanter, akademi och politiker på vår årliga konferens, denna gång på temat Energi och kompetens för en starkare region. Media bevakade eventet som resulterade i ett antal artiklar och nyhetsinslag.

  Läs mer >>