I fokus

Energiförsörjningens konsekvenser och möjligheter för Dalarna och Gävleborg

Att energiförsörjningens framtid får stora konsekvenser för konkurrenskraften står klart när Mellansvenska Handelskammaren presenterade rapporten “Energiförsörjningens konsekvenser och möjligheter – vilken effekt har effekten?” – som baseras på en enkätundersökning med Dalarnas och Gävleborgs största energikonsumerande företag.

Länk: Hela rapporten går att ladda ner här.

Se den livesända presentationen här:

Rapporten baserar på intervjuer av IPSOS med 15 av regionens största företag. För samtliga företag är energitillförseln viktig eller mycket viktig för deras verksamhet och framtida konkurrenskraft.

– Det är jätteviktigt att vi får ännu tydligare bevis och beslutsunderlag för vad energiförsörjningen betyder för vår regions framtida konkurrenskraft och hur fort det faktiskt måste gå, säger Stina Snitt, VD för Mellansvenska Handelskammaren.

– Energisektorn, näringslivet och politiken behöver kroka arm på ett helt annat sätt. Det är Sveriges konkurrenskraft det handlar om, säger Håkan Jönsson, VD Gävle Energi.

– Ju närmare man har produktionen och konsumtionen ju lättare blir det med tillståndsprocessen. Komplexiteten minskar exponentiellt. Det är därför tillväxten är så hög i norr, säger Håkan Jönsson, VD Gävle Energi.

Exempel på företag som deltagit i undersökningen (som genomförts av IPSOS) är Arctic Paper Grycksbo, Billerud, Boliden, Gevalia, Microsoft, Ovako, Rottneros, Setra Group, SSAB och Stora Enso.

– Tillgång till el kommer att kunna locka fler företag att komma hit. Energi kommer att vara en nyckelspelare, det är det som kommer att skapa arbetstillfällen framöver, säger Johan Nellbeck, VD Holmen Iggesund.

– Vi är precis i startgroparna att komma ifrån dieselanvändning och elektrifiera helt, men den omställningen ökar vårt effektbehov. Låt oss inte ställa kraftslag eller verksamheter mot varandra i omställningen, säger Jenny Gotthardsson, General Manager Boliden Garpenberg.

Sammanfattning rapport “Energiförsörjningens konsekvenser och möjligheter – vilken effekt har effekten?”

Totalt genomfördes 15 intervjuer under perioden 24 aug–13 sept 2023.

Arbetstillfällen

Nio av de femton företagen i undersökningen tror att fler arbetstillfällen skulle kunna skapas om de fick den el och effekt de har behov av fram till 2030. Med underleverantörer inberäknat kan det handla om uppemot 1200 nya arbetstillfällen.

Hållbara investeringar

Företagen tror, grovt uppskattat, att de skulle kunna göra investeringar på totalt ca 37 miljarder tillsammans om de fick den el och effekt de har behov av.

Vikten av energi i tid

En majoritet av företagen behöver få tillgång till mer effekt inom 1-7 år.

Länk: Hela rapporten går att ladda ner här.