Kompetensförsörjning

Vem ska göra jobben? 

Frågan om kompetensförsörjning är avgörande för näringslivet i vår region.

Vi vill bidra till att förbättra den, dels genom att stärka våra arbetsgivarvarumärken, dels genom att skapa dialog mellan näringslivet och utbildningsväsendet och andra offentliga aktörer på alla nivåer.

Genom att driva nätverk, initiativ och bidra till både kunskapshöjning och samverkansplattform är vi tillsammans med våra medlemsföretag en stor del av lösningen. 

Stina Snitt

Ansvarig kompetensförsörjning
Telefon: +46(0) 70-959 75 68

Mellansvenska Handelskammaren vill tillsammans med medlemsföretagen:

Reformera bilden av industrin

Reformera bilden av industrin, skapa en mer attraktiv arbetsmarknadsregion med starka arbetsgivarvarumärken

Stärka samarbete mellan näringsliv och akademi

Stärka samarbetet mellan näringsliv och akademi - få fler med högre utbildning som är relevant för våra företag 

Mer mångfald och yrkesväxling

Mer mångfald, möjlighet till livslångt lärande och yrkesväxling 

Nå ungdomar genom yrkesutbildningar

Få fler unga att söka yrkesutbildningar genom aktiva insatser som tex arbetsmarknadskunskap? 

Så här säger regionens företag:

Magnus Wåhlander, vd på Coop Mitt med 92 butiker inom Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Norduppland, Västmanland och Närke. 

För oss som driver dagligvaruhandel över ett stort geografiskt område ser vi ett stort värde i att delta i Mellansvenska Handelskammaren och att driva frågor som är viktiga för Coop Mitt, men också för hela regionen 

Med  1200 anställda så är vi en stor arbetsgivare och en viktig aktör i samhällsstrukturen. Vi fångar upp och fyller en funktion både för studenter och medföljande familj när kompetenser rekryteras till vår region. 

Ida Mörtsell, HR & Kommunikationsdirektör på Rottneros som är ett av världens främsta specialistföretag inom pappersmassa och formpressad fiber.

Kompetensförsörjningen är en affärskritisk fråga för oss. Vi är en teknikintensiv verksamhet men även många andra specialistkompetenser, vilket kan göra det svårt att få tag i personal till våra bruk. Närliggande högskola/universitet har inte alltid de utbildningar som vi behöver vilket gör att nätverk är väldigt viktigt.

Vi upplever att Mellansvenska Handelskammaren ger oss ett utrymme och en tillhörighet som sträcker sig över hela regionen och driver frågan tillsammans med oss.

Det här har vi gjort

Ett urval av genomförda aktiviteter under 2023:

 1. Industrikompetensrådet (Dalarna)  
 2. High Potential

  Huvudsyftet med programmet är att säkerställa att deltagarna får insikt och förståelse för varför ledarskapet är den starkaste drivkraften för prestation och kultur.
  Läs mer 

 3. HR-nätverket

  Syftet med HR-nätverket är att deltagarna ska få hjälp att lösa konkreta utmaningar som de står inför i sin verksamhet.
  Läs mer

 4. Hållbarhetsnätverket

  Med hjälp av experter och framträdande medlemsföretag utvecklar nätverket de deltagande företagens hållbarhetsarbete samt implementerar den i företagets affär.
  Läs mer

 5. En dag för Näringslivet   

  På vår årliga konferens tar vi oss an framtidens mest avgörande frågor för näringslivets hållbara tillväxt i Dalarna och Gävleborg.
  Läs mer 

 •