I fokus

”Jag förstår inte varför man skulle vilja bo någon annanstans”

Emelie Ambrosius, ordförande för MUF Gävleborg, sammanfattade essensen av dagen när hon på scenen fick frågan varför Gävleborg och Dalarna? Det är just engagemanget för vår region som, på årets hittills vackraste dag, samlade drygt 170 personer i Magasinet i Falun på ”En dag för Näringslivet”.

På scenen pågick under eftermiddagen panelsamtal i ett rasande tempo om energi och effekt, kompetensförsörjning, hållbarhet och framtidens ledarskap. Dessa samtal varvades med rundabordssamtal och frågor från publiken.

”Det är fantastiskt att se hur En dag för Näringslivet har blivit en samlande kraft för aktörer från näringsliv, akademi och politik. Vi har alla gemensamt att vi vill leva i en hållbar region med goda livsvillkor och framtidsutsikter. Den visionen delar vi och arbetar för,” säger Stina Snitt, VD på Mellansvenska Handelskammaren.

”Intresset är stort för att samverka och hitta vägar framåt. Vi har under eftermiddagen här i Falun redan fått förslag på fem initiativ som man vill att vi på Mellansvenska Handelskammaren tar lead på och driver”, säger Stina Snitt. 

Spaningar från dagen:

  •  ”Det var fanimej på tiden”, Ali Jundi, SSU Dalarna levererade ett episkt citat om att bli inbjuden till eventet. Det är unga som ska ta över så givetvis ska de delta i sammanhang som dessa.
  • Det brinner med energiförsörjningsfrågan.
    Det är dags att göra saker annorlunda, alla vill ha mer effekt det, det är en förutsättning för vår framtid.
  • Avestamodellen står förebild i att fylla yrkesutbildningar till brädden. Det är en modell som går ut på ett mycket nära samarbete mellan skola och företag.
  • Hållbarhet är en konkurrensfördel och det känns hoppfullt för många företag är i gång med sitt hållbarhetsarbete.
  • Det är skillnad på att vara chef och att vara ledare.
  • Bring what you are to what you do – var genuin och var dig själv som ledare.
  • Sluta med MEN – ät tårta, fira och var nöjd någon gång utan att lägga till ett men.
  • Give the benefit of a tight brief – ge inte medarbetaren ett för stort uppdrag utan ramar.