Infrastruktur

Stort produktionsvärde och nytta i Sveriges midja 

Vårt näringsliv är beroende av en väl fungerande infrastruktur.

Vägar och järnvägar har en central roll i att möjliggöra arbetspendlingen och på det sättet stärka kompetensförsörjningen.

För regionens starka exportindustrier är hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter en viktig förutsättning.

För en växande besöksnäring är säkra vägar och pålitliga järnvägar en viktig förutsättning och en viktig del i hållbarhetsarbetet.  

Roza Güclü Hedin

Ansvarig infrastruktur
Telefon: +46(0) 70-818 15 94

Mellansvenska Handelskammaren vill tillsammans med medlemsföretagen:

Hållbara och konkurrenskraftiga transporter

Skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter för att underlätta arbetspendling, godstransporter och resor till besöksnäringen.

Effektivisera multimodala transporter

Underlätta för multimodala transporter, det vill säga användningen av flera transportsätt som väg, järnväg, sjö och luft i en och samma transportkedja.

Bättre underhåll av vägar och järnvägar

Främja bättre väg- och järnvägsunderhåll och större nya investeringar 

Det här har vi gjort

Ett urval av genomförda aktiviteter under 2023:

 1. Logistiknätverket

  Deltagare samlas regelbundet under året för att bygga upp sina nätverk, utbyta erfarenheter med andra branschledande företag i regionen och öka sin kunskap inom logistik och transporter. 
  Läs mer

 2. Hållbara godstransporter

  Med hjälp av experter och framträdande medlemsföretag utvecklar nätverket de deltagande företagens hållbarhetsarbete samt implementerar den i företagets affär.
  Läs mer

 3. Emissionsfria godstransporter

  De stora transportköparna i norra Mellansverige bjöds in till en workshop på temat: “Så skapar vi hållbara transportaffärer.
  Läs mer 

 4. Event tillsammans med Din Bil | Elektrifiering och digitalisering av transportsektorn och fordonsindustrin 

  Deltagare från olika branscher var närvarande för att lyssna till seminariets tre panelsamtal som kretsade kring frågor som ”Är det lönsamt att köra grönt idag eller inte?” ”Hur ser laddinfrastrukturen ut i våra framtida samhällen både vad gäller fastigheter, godstransporter och tjänsteflottor?” ”Vad är IT-sektorns roll i den gröna omställningen?”  
  Läs mer 

 5. Seminarium i Riksdagen tillsammans med INFRAM

  Vi satte fokus på infrastrukturens betydelse för Sveriges midja, en grundförutsättning för att människor och gods ska kunna transporteras mellan norra och södra Sverige och från våra medlemsföretag ut i världen.
  Läs mer 

 6.