Bli medlem

Som medlem i Mellansvenska Handelskammaren har du vår fulla uppmärksamhet på vad ditt företag behöver för att utvecklas och öka er konkurrenskraft. Vi arbetar tillsammans med våra medlemsföretag för en hållbar tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna.

Medlemsnyttan skapas dels genom de program och nätverk som vi leder där företagen hjälper varandra med gemensamma utmaningar, dels genom att skapa opinion kring viktiga frågor som är avgörande för vårt näringslivs hållbara utveckling. 

Gevalia är åter medlemmar

Gevalia är ett av Nordens största kafferosterier och grundande en gång Mellansvenska Handelskammaren. Fabrikschef Andreas Wendel berättar varför de valt att åter bli medlemmar.

Från och för våra medlemmar

Markus Ekelund från 2050 berättar om värdet av hållbarhets som konkurrensfördel, grunden i både vårt affärsutvecklingsprogram Fördel Hållbarhet och vårt Hållbarhetsnätverk.

Jenny Gotthardsson, områdeschef för vårt medlemsföretag Boliden Garpenberg från en livesändning där vi presenterade vår rapport som exportvärdet i Dalarna.

Detta får du som är medlem i Mellansvenska Handelskammaren

En röst för era frågor

Vi är näringslivets röst i vår region och bidrar till att våra medlemsföretag får de bästa förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar tillväxt.

Nätverk

Genom att samla ledande personer från våra medlemmar i nätverk stärker vi konkurrenskraften hos företagen i form av inspiration, ny kunskap och erfarenhetsutbyte.

Program

Våra utbildningsprogram får mycket höga betyg av samtliga deltagare. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och utvecklar våra affärer.

Dokument

Vi hjälper exporterande företag att visera ursprungs­certifikat, fakturor, prislistor, import­certifikat och liknande handlingar som krävs för handel med utlandet.

Priser för medlemsskap

Dels betalar du en årlig medlemsavgift på 500 kronor till föreningen Mellansvenska Handelskammaren och dels en serviceavgift, som är avdragsgill. Storleken på serviceavgiften beror på storleken på ditt företag enligt nedan. 

I det fall omsättningen i regionen inte kan anges baserar vi serviceavgifter på antalet anställda multiplicerat med 1,25. Om antalet anställda i regionen är fler än 800 personer (personår) betalar man maxavgiften på 67 000 kr per år.

Från och med 1 januari 2023 är serviceavgifterna enligt nedan;

<153 600
15-205 100
21-507 200
51-10010 300
101-30015 400
301-60020 600
601-100025 700
1 001-200036 000
>2 00167 000

Intresseanmälan för att bli medlem i Mellansvenska Handelskammaren

Frågor och funderingar?

Vi vill ha en nära relation till våra medlemmar så vi ber dig höra av dig till oss med allt du funderar på. Här hittar du kontaktuppgifter.