I fokus

Fullt med drivkraft på workshop för elektrifierade transporter

20 personer från företag som Billerud, SSAB, Alleima, Dalafrakt och Maserfrakt deltog när Mellansvenska Handelskammaren bjöd in de största åkerierna och de stora transportköparna i norra Mellansverige till en workshop på temat: “Så skapar vi hållbara transportaffärer.” Workshopen var inom ramen för projektet Emigo – Emissionsfria godstransporter.

Om företag i vår region på ett konkurrenskraftigt sätt ska nå de globala målen krävs ett samlat tag kring att skapa förutsättningar för att ställa om. Genom att samla aktörer, kunskap och information samt främja samarbeten och stödja projekt inom en och samma plattform vill Mellansvenska Handelskammaren skapa drivkraft att elektrifiera godstransporter med hjälp av emissionsfria fordon.

Huvudfrågeställningar för workshopen:

  • Var behöver dialogen mellan åkerier och transportköparna börja för att skapa hållbara transportaffärer?
  • Var i region Dalarna/Gävleborg finns hög potential för emissionsfria transporter?

Genom att samla aktörer, kunskap och information samt främja samarbeten och stödja projekt inom en och samma plattform vill vi skapa drivkraft att elektrifiera godstransporter med hjälp av emissionsfria fordon.

Några av dagens diskussionspunkter

Samsyn, samverkan och bättre förståelse för varandras affär var ett av många intressanta åsiktsutbyten under dagen. Samtliga parter var också eniga om att politiken måste fatta långsiktiga och hållbara beslut baserat på kunskap om bland annat infrastruktur och bränsleförutsättningar.
Det finns goda förutsättningar i vår region att tillsammans verka för en omställning och att träffas i en workshop för att ta frågan vidare är en bra början.

Tack till deltagande företag:

Billerud, SSAB EMEA, Valbo Trä, Smurfit Kappa, Bergkvist Siljan, Alleima, Morakniv, Maserfrakt, Rottneros, Stora Enso, DalaFrakt

Bakgrund EMIGO (Emissionsfria godstransporter)

Mellansvenska Handelskammarens projekt “Emissionsfria godstransporter” startades sommaren 2022 med syftet att accelerera omställningen till emissionsfria godstransporter i Gävleborg och Dalarna. Projektet är en fortsättning på Elektrifieringslöftet (2019) och den handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter som togs fram under 2021.
Projektet Emissionsfria godstransporter Sven finansieras av Sven Engwalls donationsfond.