I fokus

16 punkter ska göra godstransporter hållbara och konkurrenskraftiga

Ökad transporteffektivitet och omställning till fossilfria drivsystem är nycklarna till hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Det visar en handlingsplan som Mellansvenska Handelskammaren tagit fram tillsammans med regionens största industri- och transportföretag och som idag presenterades på en konferens med 80 deltagande företag.

Handlingsplanen hittar du här.

Regionens industri ligger långt framme i hållbar produktion; skogsindustrin levererar innovativa biobaserade lösningar och stål- och tillverkningsindustrin är världsledande i att minska utsläppen.

– För regionens industri är hållbarhet en växande konkurrensfördel. Därför är en utveckling av mer hållbara transporter också en fråga om ökad konkurrenskraft för regionens industri, säger Antti Vainio, näringspolitiskt ansvarig på Mellansvenska Handelskammaren.

Tillsammans med regionens största industri- och transportföretag har Mellansvenska Handelskammaren under 2021 tagit fram en handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Syftet är att både stärka industrin i Dalarna och Gävleborg och att påskynda transportsektorns klimatomställning.

Handlingsplanen består av 16 punkter och visar att det finns ett behov av att titta på åtgärder som kan effektivisera transporter, som till exempel överflyttning till järnväg eller sjöfart, och åtgärder för att ersätta de fossila drivmedlen med elektrifiering och biodrivmedel.

– Det är tydligt att det inte finns en enskild lösning på transportsektorns omställning. Tvärtom, det är avgörande att vi tar vara på alla tillgängliga lösningar och inte ställer dem emot varandra, säger Antti Vainio, näringspolitisk ansvarig på Mellansvenska Handelskammaren.

Handlingsplanen hittar du här.

Rapporten bygger på en intervjustudie och workshop som har genomförts av Afry.

Följande företag och organisationer har varit samarbetspartners i projektet: Arctic Paper, Boliden Mineral, Dalarna Science Park, Ernsts Express, Gävle Hamn, Holmen Iggesund, Maserfrakt, Ovako, Region Dalarna, Region Gävleborg, Rottneros, Sandbacka Science Park, Sandvik Materials Technology AB, Setra Trävaror, Stora Enso Skog, Trafikverket.