Fullt med drivkraft på workshop för elektrifierade transporter

20 personer från företag som Billerud, SSAB, Alleima, Dalafrakt och Maserfrakt deltog när Mellansvenska Handelskammaren bjöd in de största åkerierna och de stora transportköparna i norra Mellansverige till en workshop på temat: “Så skapar vi hållbara transportaffärer.” Workshopen var inom ramen för projektet Emigo – Emissionsfria godstransporter. Om företag i vår region på ett konkurrenskraftigt […]