Styrelse

Ett bra styrelsearbete är avgörande för en organisations framgång och långsiktiga hållbarhet av flera skäl. 

Det strategiska inriktningen och ansvaret över organisationens mål ligger hos styrelsen.
Styrelsen spelar också en central roll i att identifiera, bedöma och hantera risker. 

Styrelsen påverkar organisationens ledarskap och kultur genom att sätta tonen från toppen.
Ett bra styrelsearbete bidrar till att organisationen kan uppnå sina mål, undvika potentiella hot, upprätthålla förtroendet hos intressenter och säkerställa en stabil och etisk verksamhet.

Mellansvenska Handelskammarens styrelse består av ledande representater från våra medlemsföretag.  

Fredriksson,
Arnfinn

Ordförande
Gästrikland

NITIU AB
Skicka e-post

Storindustri
Entreprenörskap

Åhman,
Malin

Vice ordförande
Hälsingland

2happyhearts
Skicka e-post

Entreprenörskap
Fastigheter

Bjernulf,
Anders

Vice ordförande
Dalarna

Destination Sälenfjällen
Skicka e-post

Besöksnäring
Infrastruktur

Thegel,
Staffan

Styrelseledamot
Gästrikland


Skicka e-post

Bank och finans
Näringslivsfrågor

Smedman,
Annika

Styrelseledamot
Dalarna

Dellner Group, Falun
Skicka e-post

Kompetensförsörjning

Svanbom,
Fredrik

Styrelseledamot
Gästrikland

Gävle Hamn, Gävle
Skicka e-post

Sjöfart
Logistik

Wigren,
Pernilla

Styrelseledamot
Dalarna

Ludvikahem, Ludvika
Skicka e-post

Entreprenörskap
Fastigheter