Exporttjänster / Esscert

Vi erbjuder våra medlemmar exportnätverk, export- och importutbildningar samt hjälper dig att visera ursprungs­certifikat och andra dokument som krävs för handel med utlandet.

Q&A från seminarium - Brexit: dags att söka ersättning för Brexitkostnader

Interna personalkostnader

Kostnadsslagen ”Personal” och ”Övriga kostnader” (ex. externa tjänster) går bra att söka stöd för inom alla stödområden, inte bara avseende konsult- och rådgivningstjänster, dock gäller maxtaket med 40 timmar endast egna personalkostnader. Övriga kostnader finns inga begränsningar.

40 timmar gäller för personalkostnader per företag för hela stödperioden.

För interna personalkostnader kan man söka inom de olika stödområden dvs. Konsult- och rådgivningstjänster, godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien samt deltagande i mässor och liknande. Dock finns begränsningar med maxtak på hur många timmar ett företag kan ansöka för sina personalkostnader. Denna tidsmässiga begränsning finns inte inom övriga kostnader.

Styrkande dokumentation som krävs

Vid redovisning av nedlagda arbetstimmar ska företag använda ESF-rådets obligatoriska mallar för tidredovisning. Det är inte riktigt klart hur företag ska hämta mallarna hos ESF-rådet men med största sannolikhet kommer alla företag som får ett bifallsbeslut få tidredovisningsmallen skickat till sig per mejl. Vi uppdaterar vår hemsida löpande så håll gärna utkik på vår hemsida för kommande information.

Yes, you can apply for those costs that you mention.

Produktmärkning (direkta kostnader för godkännande och märkning av produkter, konsulttjänster, internt arbete kring produktmärkning)

ESF-rådet has developed compulsory templates just for internal personnel costs that you will use in order to apply for your company’s compensation of internal costs.

Det gäller per företag för hela stödperioden.

Om kostnader har uppkommit till följd av Brexit under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023 går det bra ansöka inom de olika stödområden vi gick igenom på mötet, dvs. Konsult- och rådgivningstjänster, godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien samt deltagande i mässor och liknande.

Övriga frågor

Grundläggande med stödet är att ni ska beskriva och motivera att kostnader har uppkommit till följd av Brexit inom kostnadsområden Konsult- och rådgivningstjänster, godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien samt deltagande i mässor och liknande.

Stödperioden omfattar 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. Observera att stödmottagande företag ska vara registrerad i Sverige.

200 000 euro är maxtaket för stöd av mindre betydelse (De minimis) som ett företag kan få under en treårsperiod, dvs. totalt statsstöd och bidrag som ett enskilt företag har fått behöver redovisas och inte överskrida denna gräns. Läs mer om De minimis i vårt informationsblad om statsstöd.

Ja, det är möjligt för ett företag att ansöka flera gånger ur reserven. Återkommande utlysningar riktat mot företag kommer publiceras löpande under 2023.

Varje enskild ansökan prövas för sig, men då kostnaden uppkommit som en konsekvens av Brexit bör det anses vara en stödberättigad kostnad.

Om du har några ytterligare frågor kontakta gärna [email protected]