I fokus

”Om man ligger i täten så kommer man någonstans” 

Det var en ovanligt livlig fredagsmorgon på Audis anläggning i Gävle när Mellansvenska Handelskammaren och Din Bil tillsammans anordnade ett seminarium på temat ”Elektrifiering och digitalisering av transportsektorn och fordonsindustrin”.  

”Vi har förvandlat vår bilhall till eventplattform för att tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren skapa medvetenhet och engagemang för frågan”, sa regiondirektör Andreas Strid när han välkomnade deltagarna. 

Deltagare från olika branscher var närvarande för att lyssna till seminariets tre panelsamtal som kretsade kring frågor som ”Är det lönsamt att köra grönt idag eller inte?” ”Hur ser laddinfrastrukturen ut i våra framtida samhällen både vad gäller fastigheter, godstransporter och tjänsteflottor?” ”Vad är IT-sektorns roll i den gröna omställningen?”  

”Vi tycker att det är avgörande att samla den här bredden av representanter från olika perspektiv och branscher som påverkas och jobbar med och för elektrifiering och digitalisering”, säger Sebastian Zettergren, regionchef Gävleborg på Mellansvenska Handelskammaren. 

På scenen fördes framåtriktade samtal där transportköpare, transportägare, fastighetsägare och IT-sektorn delade med sig av sina erfarenheter. 

Per Bondemark, VD på Maserfrakt i Dalarna berättade att de som transportbolag har högt ställda mål till 2030, då 100 procent av fordonsflottan ska köras på fossilfria drivmedel.  

”Vi har 1300 fordon och därmed ett stort ansvar. Om man ligger i täten så kommer man någonstans, det är inte alltid tydligt hur, men definitivt kommer det att vara fördelaktigt på något sätt i slutändan”.  

Det avslutande panelsamtalet samlade politiker på nationell, lokal och regional nivå för att diskutera de politiska utmaningarna och hur politiken kan bidra till att påskynda den gröna omställningen. Företagen framförde följande budskap till politikerna: var långsiktiga i era beslut, förenkla tillståndsprocesserna, underlätta övergången till gröna alternativ och försök att beakta flera perspektiv vid beslutsfattande.